Mong các bạn có các bài toán về phép đồng dư với lũy thừa bậcMình cung cấp cho bạn một vài đề đã thi nhé:
Bài 1:Tìm chữ số hàng trăm của [Only registered and activated users can see links. ]( Đề thi HSGMT sinh viên lần thứ nhất)
Bài 2:Tìm chữ số hàng đơn vị của số [Only registered and activated users can see links. ]( Huế, 2005)
Bài 3: Tìm chữ số hàng trăm của [Only registered and activated users can see links. ]( Huế, 2005)
Bài 4: Tìm số dư khi chia [Only registered and activated users can see links. ]cho 4000.
( Hải Phòng, 2002, lớp 10)
Bài 5: Tìm số dư trong các phép chia sau [Only registered and activated users can see links. ] $ cho 7( Hải Phòng, 2002, lớp 12)