Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687

Tính định thức của ma trận vuông bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ năm, 27/12/2012, 09:04 GMT+7

Ví dụ: Tính định thức của ma trận

\small \dpi{80} \fn_jvn A=\begin{vmatrix} 2 &-1 &6 \\ 5 &0 &1 \\ 3 &2 &4 \end{vmatrix}

Tính bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

(Matrix)(Dim)(MatA)( \small \dpi{80} \fn_jvn 3\times 3 , 3 dòng , 3 cột )

Tính định thức ma trận A

(Matrix)(det)(Matrix)(MatA)

Kết quả 73

Báo lỗi khi ta nhập ma trận không vuông


Người viết : sangnguyen