Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687

Phân tích thành thừa số nguyên tố bằng máy tính Casio fx570VN PLUS

Thứ tư, 26/06/2013, 06:42 GMT+7

Phân tích số sau thành thừa số nguyên tố: \dpi{80} \fn_jvn \small 25725

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Ta ghi vào màn hình máy : 

\dpi{80} \fn_jvn \small 25725 = và ấn SHIFT FACT ta được kết quả \dpi{80} \fn_jvn \small 3\times 5^{2}\times 7^{3}

Cách ấn máy

(FACT)

 


Người viết : sangnguyen