Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687

Tìm phần dư của phép chia đa thức bằng máy tính Casio fx 570vn plus

Thứ tư, 28/08/2013, 03:21 GMT+7

Tìm phần dư của phép chia đa thức sau: \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{x^{3}+x^{2}+x+1}{x^{2}+5x-6}

Giải trên máy tính Casio fx 570vn plus

Giải phương trình bậc hai \dpi{80} \fn_jvn \small x^{2}+5x-6 ta được nghiệm của mẫu thức là - 6 1 nên ta có:

\dpi{80} \fn_jvn \small \left\{\begin{matrix} P(-6)=-185=A(-6)+B & \\ P(1)=4=A(1)+B& \end{matrix}\right.

Giải hệ phương trình \dpi{80} \fn_jvn \small \left\{\begin{matrix} -6A+B =-185& \\ A+B=4& \end{matrix}\right.

Ta được \dpi{80} \fn_jvn \small \left\{\begin{matrix} A=27 & \\ B=-23 & \end{matrix}\right.

Phần dư của phép chia là 27x-23


Người viết : sangnguyen