Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 - Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Hướng dẫn sử dụng

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật (P2) Máy tính Fx500MS

Nhóm phép tính

Máy tính Casio Fx500MS sử dụng những vùng nhớ gọi là "Nhóm" để nhận tạm thời các giá trị (nhóm số) và các lệnh (nhóm lệnh) theo thứ tự tính toán. Có 10 mức nhóm số và 24 mức nhóm lệnh.

Thông báo lỗi về nhóm (Stack ERROR) hiện lên khi ta thực hiện phép tính vượt quá khả năng này. 

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật trên máy casio fx 500 ms (P1)

Máy casio fx 500 ms Khi có vấn đề

Nếu kết quả phép tính bất thường hoặc có thông báo lỗi, hãy thực hiện các bước sau 

Thống kê hồi quy,Hồi quy tuyến tính trên Máy tính Casio FX 500MS

Hồi quy tuyến tính y = A + Bx

Ví dụ: Áp suất theo nhiệt độ trong bảng sau: 

Thống kê hồi quy trên Máy tính Casio Fx500MS: (Phần 2)

Các phép toán hồi quy trên máy tính Casio fx 500MS ta chỉ cần ấn phím theo bảng dưói đây: 

Thống kê hồi quy máy tính Casio FX500MS (p1)

Giải  các bài toán về thống kê truy hồi , cách gọi hàm và nhập dữ liệu vào máy tính Casio Fx 500ms... 

Hệ phương trình, Hệ PT bậc nhất trên máy tính Casio FX 500MS

Hệ phương trình bậc nhất

Phải đưa về dạng sau:

Hệ phương trình bậc I hai ẩn:      a1 x + b1 y = c1

                                                          a2x + b2y = c2

Hệ phương trình bậc I ba ẩn:        a1 x + b1 y + c1 z = d1

                                                             a2 x + b2 y + c2 z = d2

                                                             a3 x + b3 y + c3 z = d3 

Giải các phương trình trên máy tính Casio Máy Fx500MS

Mode EQN giúp chúng ta giải (bằng chương trình) phơng trình đến bậc 3 và hệ phương trình đến 3 ẩn. 

Đổi đơn vị góc, đổi tọa độ trên Máy tính Casio FX 500 MS(TT)

Các dạng toán về Đổi đơn vị góc, đổi tọa độ (Tạo độ Đề-các và tọa độ cực), các ký hiệu kỹ thuật trên Máy tính Casio FX 500  MS 

Phép tính với hàm khoa học trên Máy tính Casio Fx 500MS: (TT)

Căn bậc hai, căn bậc ba, căn bậc n, bình phương, tam thừa, nghịch đảo, giai thừa, số ngẫu nhiên, số π và chỉnh hợp, tổ hợp. trên máy tính Casio Fx 500MS