Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 - Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Toán Casio

Tìm phần tử thuộc tập nghiệm với máy Csio fx-570MS

Gọi X là tập nghiệm của phương trình cos( \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{x}{2}+15^{0}) = sin x . Khi đó:

(A) \small \dpi{80} \fn_jvn 240^{0}\in x                            (B) \small \dpi{80} \fn_jvn 290^{0}\in x

(C) \small \dpi{80} \fn_jvn 220^{0}\in x                            (D) \small \dpi{80} \fn_jvn 200^{0}\in x 

Tính cấp số nhân bằng máy tính Casio fx570MS

Cho cấp số nhân

                       -2;x;-18;y

Hãy chọn kết quả đúng:

(A) x=6,y=-54                        (B) x=-10;y=-26

(C) x=-6;y=-54                      (D) x=-6;y=54 

Tính giá trị lượng giác với máy Casio fx-570MS

Cho tan α=\small \dpi{80} \fn_jvn 2\sqrt{2} với 0o<α<90o . Tính sin α và cos α . 

Giải hệ phương trình với máy Casio fx-570MS

Giải phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn \sqrt{3x^2-4x-4}=\sqrt{2x+5}

(Trích bài 10d trang 70 - Sách BTĐS 10 - Tác giả: Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài - NXBGD - Tái bản lần 2) 

Tính giá trị lượng giác với máy Casio fx-570MS

Cho tan α=22 với 0o<α<90o . Tính sin α và cos α .

(Trích bài 2.8/ trang 76, sách BT Hình Học 10, Nguyễn Mộng Hy(cb), Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên, NXBGD  2008) 

Giải hệ phương trình với máy Casio fx-570MS

Giải phương trình: log4x+log3(5x)=11 

Tính góc lớn nhất của tam giác với máy Casio fx-570MS

Tính góc lớn nhất của tam giác ABC biết a=3,b=4,c=6. Tính đường cao ứng với cạnh lớn nhất của tam giác. 

Tính góc giữa hai đường thẳng với máy Casio fx-570MS

Tính góc giữa hai đường thẳng:

d1  :  x+2y+4=0     và     d2  :   2x-y+6=0 

Tính tam giác nội tiếp đường tròn bằng máy tính Casio fx570MS

Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính R=4 cm có diện tích là:
(A) \small \dpi{80} \fn_jvn 13cm^{2};                (B) \small \dpi{80} \fn_jvn 13\sqrt{2}cm^{2}
(C)\small \dpi{80} \fn_jvn 12\sqrt{3}cm^{2};           (D) \small \dpi{80} \fn_jvn 15cm^{2}. 

Tính các giá trị của tam giác bằng máy tính Casio fx570MS

Tam giác ABC có \small \dpi{80} \fn_jvn a=2\sqrt{3},b=2\sqrt{2},c=\sqrt{6}-\sqrt{2} Tính các góc A,B và các độ dài ha,R,r của tam giác đó