Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Tính ba vector bằng máy tính Casio fx570MS

Tính \small \dpi{80} \fn_jvn [\overrightarrow{u}\overrightarrow{v}]\overrightarrow{w}biết:

\small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{u}=4\overrightarrow{i}+\overrightarrow{j}-3\overrightarrow{k};\overrightarrow{v}=\overrightarrow{j}+5\overrightarrow{k};\overrightarrow{w}=2\overrightarrow{i}-3\overrightarrow{j}+\overrightarrow{k}

(Trích bài 10.b/ trang 117, sách BT Hình Học NC 12, Văn Như Cương(cb) - Phạm Khắc Ban - Lê Huy Hùng - Tạ Mân ) 

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (đề thi tốt nghiệp 2007) giải trên máy tính Casio fx570MS

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=3x^3-x^2-7x+1trên đoạn [0;2].

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2007 - môn Toán không phân ban) 

Giải phương trình bằng máy tính Casio fx570MS

Giải phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn 25^x-6.5^x+5=0

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2009) 

Tính tích phân trên máy tính Casio fx570MS

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT phân ban - môn Toán - 2006) 

Giải phương trình trên tập số phức (tốt nghiệp 2006

Giải phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn 2x^2-5x+4=0 trên tập số phức.

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2006) 

Máy Casio fx-570MS:Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (Tốt nghiệp 2006)

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=2x+3x+1 tại điểm thuộc đồ thị có hoành độ x0=-3.

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2006 - Môn Toán phân ban)