Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 - Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Toán Casio

Tính cấp số nhân bằng máy tính Casio fx570MS

Cho cấp số nhân

                       -2;x;-18;y

Hãy chọn kết quả đúng:

(A) x=6,y=-54                        (B) x=-10;y=-26

(C) x=-6;y=-54                      (D) x=-6;y=54 

Tính giá trị lượng giác với máy Casio fx-570MS

Cho tan α=\small \dpi{80} \fn_jvn 2\sqrt{2} với 0o<α<90o . Tính sin α và cos α . 

Giải hệ phương trình với máy Casio fx-570MS

Giải phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn \sqrt{3x^2-4x-4}=\sqrt{2x+5}

(Trích bài 10d trang 70 - Sách BTĐS 10 - Tác giả: Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài - NXBGD - Tái bản lần 2) 

Tính giá trị lượng giác với máy Casio fx-570MS

Cho tan α=22 với 0o<α<90o . Tính sin α và cos α .

(Trích bài 2.8/ trang 76, sách BT Hình Học 10, Nguyễn Mộng Hy(cb), Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên, NXBGD  2008) 

Giải hệ phương trình với máy Casio fx-570MS

Giải phương trình: log4x+log3(5x)=11 

Tính góc lớn nhất của tam giác với máy Casio fx-570MS

Tính góc lớn nhất của tam giác ABC biết a=3,b=4,c=6. Tính đường cao ứng với cạnh lớn nhất của tam giác. 

Tính góc giữa hai đường thẳng với máy Casio fx-570MS

Tính góc giữa hai đường thẳng:

d1  :  x+2y+4=0     và     d2  :   2x-y+6=0 

Tính tam giác nội tiếp đường tròn bằng máy tính Casio fx570MS

Tam giác đều nội tiếp đường tròn bán kính R=4 cm có diện tích là:
(A) \small \dpi{80} \fn_jvn 13cm^{2};                (B) \small \dpi{80} \fn_jvn 13\sqrt{2}cm^{2}
(C)\small \dpi{80} \fn_jvn 12\sqrt{3}cm^{2};           (D) \small \dpi{80} \fn_jvn 15cm^{2}. 

Tính các giá trị của tam giác bằng máy tính Casio fx570MS

Tam giác ABC có \small \dpi{80} \fn_jvn a=2\sqrt{3},b=2\sqrt{2},c=\sqrt{6}-\sqrt{2} Tính các góc A,B và các độ dài ha,R,r của tam giác đó 

Tính các góc trong tam giác bằng máy tính Casio fx570MS

Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh a=3,b=4,c=5.2. Hỏi trong các kết luận sau, kết luận nào đúng?

a) A là góc nhọn.
b) B là góc tù.
c) C là góc nhọn.
d) C là góc tù.