Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687

Toán Casio

Tính các giá trị lượng giác của cung α với máy Casio fx-570ES PLUS

 Tính các giá trị lượng giác của cung  α, biết

cos α = -0,7  khi  \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{\pi }{2}<α<π

(Trích bài 29b/ trang 193 - Sách BTĐS 10 - Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài - NXBGD - Tái bản lần 2) 

Tính các góc của tam giác bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Cho tam giác  ABC  biết  c=35 cm,  \small \dpi{80} \fn_jvn \widehat{A}=40^0\small \dpi{80} \fn_jvn \widehat{C}=120^0. Tính  a,b,\small \dpi{80} \fn_jvn \widehat{B}

(Trích bài 2.40/ trang 96, sách BT Hình Học 10, Nguyễn Mộng Hy(cb), Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên, NXBGD  2008) 

Tính các giá trị của tam giác bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Giải tam giác  ABC  biết:

\small \dpi{80} \fn_jvn C=35        \small \dpi{80} \fn_jvn \widehat{A}=40^0;          \small \dpi{80} \fn_jvn \widehat{C}=120^0

(Trích bài 78/ trang 50, sách BT Hình Học NC 10, Văn Như Cương(cb), Phạm Vũ Khuê, Trần Hữu Nam, NXBGD  2008) 

Tìm số hạng của cấp số cộng bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Cho một cấp số cộng có 5 số hạng. Biết rằng số hạng thứ hai bằng 3 và số hạng thứ tư bằng 7. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó.