Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí Toàn Quốc( Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Tính logarit bằng máy tính Casio fx570MS

Máy ký hiệu log: Logarit thập, ln: Logarit tự nhiên.

Ví dụ 1: Tính log1.23=0.089905111 

Bài toán về lãi suất , giải trên máy tính Casio fx570MS

Bài toán: Mỗi tháng gởi ngân hàng một số tiền bằng nhau là 63530 đồng với lãi suất 0.6% /tháng. Hỏi sau 15 tháng thì nhận về cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu? (Rút tiền ra sau lần gởi cuối cùng một tháng). 

Tính lãi suất bằng máy tính Casio fx570MS

Muốn có 1.00.000 đồng sau 15 tháng thì phải gởi Ngân hàng mỗi tháng một số tiền bằng nhau là 63530 đồng. Tính lãi suất ?%/Tháng? 

Giải phương trình bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Giải phương trình: \small \dpi{80} \fn_jvn \left | 3x+2 \right |=x+1

(Trích bài 9b/ trang 70, sách BT ĐS 10 - Vũ Tuấn (cb) - Doãn Minh Cường - Trần Văn Hạo - Đỗ Mạnh Hùng - Phạm Phu - Nguyễn Tiến Tài, NXBGD) 

Tính gần đúng nghiệm của phương trình bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Tính gần đúng nghiệm của phương trình:

\small \dpi{80} \fn_jvn \left | 3x-5 \right |=2x^2+x-3

(Trích bài 9d/ trang 70 - Sách BTĐS 10 - Tác giả: Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài - NXBGD - Tái bản lần 2) 

Tính bán kính của đường tròn với máy Casio fx-570ES PLUS

Tính bán kính của đường tròn có tâm là điểm I(1;5) và tiếp xúc với đường thẳng Δ:4x-3y+1=0 .

(Trích bài 3.11/ trang 132, sách BT Hình Học 10, Nguyễn Mộng Hy(cb), Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên, NXBGD  2008) 

Giải phương trình bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Giải phương trình sau:

\small \dpi{80} \fn_jvn \left | x-3 \right |=\left | 2x-1 \right |

(Trích bài 9a/ trang 70 - Sách BTĐS 10 - Tác giả: Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài - NXBGD - Tái bản lần 2) 

Tính các giá trị lương giác bằng máy tính Casio fx570MS

Tính các giá trị lương giác của cung  α, biết sin α = 0,6, khi  0<α<\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{\pi }{2}

(Trích bài 29a/ trang 193 - Sách BTĐS 10 - Vũ Tuấn (Chủ biên), Doãn Minh Cường, Trần Văn Hạo, Đỗ Mạnh Hùng, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài - NXBGD - Tái bản lần 2)