Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số (tốt nghiệp 2008) tính bằng máy tính Casio fx570MS

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=X+\frac{9}{X}  trên đoạn [2;4] 

Tính giá trị của biểu thức (tốt nghiệp 2008)

Tính giá trị của biểu thức   \small \dpi{80} \fn_jvn P=(1+\sqrt{3}i)^2+(1-\sqrt{3}i)^2 

Tính diện tích hình phẳng (tốt nghiệp 2007) bằng máy tính Casio fx570MS

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \small \dpi{80} \fn_jvn y=-x^2+6x,y=0 

Tính thể tích của khối tròn xoay ( đề thi tốt nghiệp 2007) bằng máy tính Casio fx570MS

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường  y= sin x, y=0,x=0,\small \dpi{80} \fn_jvn x=\frac{\pi }{2}

Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H) quanh trục hoành.