Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687

Toán Casio

Bài giải câu 5 đề thi Đại Học toán khối A,A1 năm 2014 trên máy tính casio 570VN Plus

Đề

Câu 5 : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng \dpi{100} \small (P):2x+y-2x-1=0 và đường thẳng \dpi{100} \small d:\frac{x-2}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z+3}{3}

Tìm tọa độ giao điểm của d và (P). Viết phương trình mặt phẳng chứa d và vuông góc với (P)

Trích đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Toán khối A   năm 2014

Giải trên máy tính Casio fx 570vn plus 

Bài giải bài 2.27 sách bài tập toán lớp 10 nâng cao

Đề

Không vẽ đồ thị, tìm tọa độ đỉnh phương trình trục đối xứng của mỗi parabol sau đây. Tìm giá trị nhỏ nhất hay lớn nhất của hàm số tương ứng

a )\dpi{100} \small y=2(x+3)^{2}-5

b) \dpi{100} \small y=-(2x-1)^{2}+4

c)\dpi{100} \small y=-\sqrt{2}x^{2}+4x

Trích câu b bài 2.27 sách bài tập toán đại số lớp 10 nâng cao.

Giải trên máy tính Casio 570VN PLUS 

Bài giải Câu b bài 2.15 sách bài tập đại số lớp 10 nâng cao trang 32 giải trên máy tính casio 570VN Plus

Đề

Tìm giá trị của k sao cho đồ thị của hàm số y = -2x+k(x+1) đi qua điểm M(-2;3)

Trích câu b bài 2.15 sách bài tập đại số lớp 10 nâng cao trang 32

Giải trên máy tính casio 570VN Plus  

Bài giải câu 3 đề thi Đại Học toán khối A,A1 năm 2014 trên máy tính casio 570VN Plus

Đề

Câu 3)  Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong \fn_jvn y=x^{2}-x+3 và đường thẳng \fn_jvn y=2x+1

Trích đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Toán khối A  năm 2014 

Bài giải câu 1 b đề thi Đại Học toán khối A,A1 năm 2014 trên máy tính casio 570VN Plus

Đề 

Câu 1:  Cho hàm số  \dpi{100} y=\frac{x+2}{x-1}

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng y = -x  bằng \dpi{100} \sqrt{2}

Trích đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Toán khối A   năm 2014

Giải trên máy tính Casio fx 570vn plus 

Bài giải câu 1 kì thi học Sinh Giỏi giải toán trên máy tính Casio 570VN Plus Quận 12 năm học 2014-2015

Đề

Bài 1: Tìm số dư R trong phép chia 1234567890987654321 cho 207207

Trích kì thi chọn học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Quận 12 năm học 2014-2015

Giải trên máy tính Casio fx 570vn plus 

Bài giải câu 1 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 10 GDTX

Đề

Bài 1: Tính gần đúng giá trị lớn nhất của hàm số: \dpi{80} \fn_jvn f\left ( x \right )= 16+2x-2014x^{2}

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 7 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 12

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có diện tích bằng \dpi{100} \fn_jvn \small \sqrt{2014}cm^{2} . Kéo dài AB về phiá B một đoạn \dpi{100} \fn_jvn \small BD=\frac{\sqrt{13}}{3}AB. Tính diện tích tam giác ACD

 Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 4 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 12

Đề

Bài 4:Tính giá trị của biểu thức

\dpi{100} \fn_jvn \small 1+\sqrt{1+2^{2}}+\sqrt{1+2^{2}+3^{2}}+...+\sqrt{1+2^{2}+3^{2}+...+20^{2}}

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014 

Bài giải câu 9 kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio Tỉnh Long An lớp 9

Đề

Bài 9: Trăm con trâu ăn trăm bó cỏ. Trâu đứng ăn năm trâu nằm ăn ba. Lụ khụ trâu già ăn ba con một bó. Hỏi số trâu mỗi loại.

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Long An 16/02/2014