Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Bài giải bài 6 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Đà Nẵng môn toán lớp 12 năm 2014

Đề 

Một bể cá hình lăng trụ tam giác đều có chiều cao 0,5m. Một chú cá robot có khả năng tính được khoảng cách giữa vị trí nó đang đứng đến các cạnh bên của bể cá, từ một vị trí chú cá đang đứng người ta xác định được khoảng cách từ đó đến các cạnh bên lần lượt là 0,8m, 1m và 1,2m. Sau khi lấy chú cá ra khỏi bể ta thấy mức nước cao đạt  \frac{2}{3} chiều cao của bể. Tính gần đúng số nước lít nước chứa trong bể cá.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 5 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Đà Nẵng môn toán lớp 12 năm 2014

Đề

Tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình:

\left\{ \begin{array}{l} x + \log y = y\log 2011 + \log x \\ x\log \left( {10^{2011} .2011^2 } \right) + \log x = 1006y + \log y \\ \end{array} \right.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 4 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Đà Nẵng môn toán lớp 12 năm 2014

Đề

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = \frac{{\sin ^2 x}}{{1 + x^2 }}$  và dãy số $\left( {u_n } \right)$ xác định bởi công thức: $u_1 = f\left( 2 \right);u_2 = f'\left( {u_1 } \right);...;u_{n + 1} = f'\left( {u_n } \right),\forall n \in {\rm N}^* $.

Viết dãy phím $u_n $và tính giới hạn của dãy số $\left( {u_n } \right)$.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 3 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Đà Nẵng môn toán lớp 12 năm 2014

Đề 

Tính gần đúng nghiệm dương nhỏ nhất (độ, phút, giây) của phương trình:

$4\sin 2x - 2\sqrt 5 \left| {{\mathop{\rm s}\nolimits} {\rm{inx + cosx}}} \right| + 5 = 0$.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 2 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Đà Nẵng môn toán lớp 12 năm 2014

Đề 

Biết đồ thị hàm số y = {\rm{asinx + bcosx + c}} đi qua ba điểm $A\left( {1;1} \right);B\left( {3;4} \right);C\left( {4; - 1} \right)$.

Tìm giá trị gần đúng của các hệ số a, b, c.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Tìm hai chữ số cuối cùng của 1 số có lũy thừa lớn

Đề 

Tìm 2 chữ số cuối cùng của \fn_jvn 3^{2007} 

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 1 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Đà Nẵng môn toán lớp 12 năm 2011

Đề

Cho hàm số y = \frac{{x^2 - 2x + 3}}{{2x + 3}} .

Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đã cho, biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm M(-3;0)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài gải bài 6 đề thi HSG giải Toán trên MTCT bộ GD&ĐT năm 2008-2009

Đề

Cho đa thức $P\left( x \right) = x^6 + ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + {\rm{ex + f}}$ 

Biết $P\left( 1 \right) = 3,P\left( 2 \right) = 0;P\left( 3 \right) = 3,P\left( 4 \right) = 12;P\left( 5 \right) = 27,P\left( 6 \right) = 48$.

Tính giải trị $P\left( 7 \right)$

Trích kỳ thi HSG giải Toán trên MTCT bộ GD&ĐT năm 2008-2009

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 11.4 sách bài tập vật lý lớp 9

Đề

Một bóng đèn sáng bình thường với hiệu điện thế định mức là UĐ=6V và khi đó dòng điện chạy qua đèn có cường độ là IĐ=0,75A. Mắc bóng đèn này với một biến trở có điện trở lớn nhất là 16Ω vào hiệu điện thế U=12V.

a. Phải điều chỉnh biến trở có điện trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường nếu mắc bóng đèn nối tiếp với điện trở vào hiệu điện thế U đã cho trên đây?

b. Nếu mắc đèn và biến trở vào hiệu điện thế U đã cho theo sơ đồ hình 11.1 thì phần điện trở R1của biến trở là bao nhiêu để đèn sáng bình thường?

Trích sách bài tập vật lý lớp 9

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 5 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Gia Lai môn toán lớp 12 năm 2014

Đề

Cho hình chóp S.ABCD. Biết ABCD là hình vuông có cạnh AB = 2, $SA \bot (ABCD)$ và mặt phẳng (SBD) hợp với mặt phẳng (ABCD) một góc bằng 750.

a)  Tính thể tích khối chóp S.ABCD.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Gia Lai năm 2014

Gải trên máy tính 570VN Plus