Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Bài giải bài 4 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 GDTX năm 2011

Đề

Tính giá trị gần đúng của a, b nếu đường thẳng {\rm{y = ax + b}} là tiếp tuyến của đồ thị hàm y = \frac{{x + 1}}{{\sqrt {4x^2 + 2x + 1} }} tại điểm có hoành độ $x_0 = 1 + \sqrt 2 $.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 3 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 GDTX năm 2011

Đề

Tính giá trị gần đúng của a, b, c nếu đồ thị của hàm số

 

y = \frac{{{\rm{asinx + bcosx}}}}{{c\cos x + 1}}$  đi qua ba điểm $A\left( {1;\frac{3}{2}} \right);B\left( { - 1;0} \right);C\left( { - 2; - 2} \right)$

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 2 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 GDTX năm 2011

Đề

Tính gần đúng $f'( - 2,3418)$ nếu $f(x) = \sin 2x + 2x\cos 3x - 3x^2 + 4x - 5$

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài toán lãi suất gửi tiền hàng tháng

Đề

Một người muốn rằng sau 8 tháng có 50 000 đôla để xây nhà.Hỏi rằng người đó phải gửi ngân hàng mỗi tháng(số tiền như nhau) bao nhiêu biết lãi suất mỗi tháng là 0,25% 

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 6 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 năm 2011

Đề

Giải phương trình: \log _3 \frac{2}{{x^2 }} = \log _2 3x (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 5 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 năm 2011

Đề

Đa thức $1 - x + x^2 - x^3 + ... + x^{2010} - x^{2011} $ 

 có thể viết dưới dạng  $a_0 + a_1 y + a_2 y^2 + ... + a_{2011} y^{2011} $, trong đó y=x+1 và các ai là các hằng số (i = 0,1,2,….,2011) .Tính tỉ số \frac{{a_3 }}{{a_2 }}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 4 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 năm 2011

Đề

Giải phương trình: 6(cosx-sinx) + sin2x + 5 = 0 (lấy nghiệm gần đúng dương nhỏ nhất theo độ, phút, giây)

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 3 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 năm 2011

Đề

Cho dãy số (xn) được xác định bởi: \left\{ \begin{array}{l} {\rm{x}}_{\rm{1}} = 7;x_2 = 9 \\ x_{n + 2} = 9x_{n + 1} - 7x_n \\ \end{array} \right. (n là số nguyên dương). Xác định n để xn là số nguyên nhỏ nhất có 9 chữ số. Tìm xn đó.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 2 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 năm 2011

Đề

Tìm tọa độ giao điểm của độ thị hai hàm số $f\left( x \right) = x^3 $ và g\left( x \right) = 3x + \sqrt {x + 2}.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 1 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tây Ninh môn toán lớp 12 năm 2011

Đề

Đa thức $P(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 + {\rm{ax}}^{\rm{2}} + bx + c$ chia hết cho đa thức $(x - 1)(x + 1)(x - 2)$ Tính \ P\left( {\frac{{2010}}{{2011}}} \right).

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tây Ninh năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus