Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Bài giải bài 6 a đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Thừa Thiên Huế môn toán lớp 9 năm 2011

Đề

a)   Tìm các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn của số tự nhiên:  \dpi{120} A=2011^{2010}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 5 b đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Thừa Thiên Huế môn toán lớp 9 năm 2011

Đề

Tính tổng: \dpi{120} B = \frac{{1^2 }}{{1^3 + 2^3 }} + \frac{{3^2 }}{{2^3 + 3^3 }} + \frac{{5^2 }}{{3^3 + 4^3 }} + ... + \frac{{29^2 }}{{15^3 + 16^3 }}. Nêu quy trình bấm phím để giải.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 4 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Thừa Thiên Huế môn toán lớp 9 năm 2011

Đề

Tìm các bộ 3 số nguyên dương (x ;  y ;  z) nghiệm đúng cả hai phương trình sau:

\dpi{120} \left\{ {\begin{array}{*{20}c} {z = \sqrt[3]{{x^2 y + y^2 x + 714}}} \\ {x^2 + y^2 = 754} \\ \end{array}} \right.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 3 b đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Thừa Thiên Huế môn toán lớp 9 năm 2011

Đề

   b)    Tìm các số tự nhiên x, y biết:

 \dpi{120} \frac{{12448}}{{10785}} = 1 + \frac{1}{{6 + \frac{1}{{2 + \frac{1}{{16 + \frac{1}{{2 + \frac{1}{{x + \frac{1}{{1 + \frac{1}{y}}}}}}}}}}}}}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 3 a đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Thừa Thiên Huế môn toán lớp 9 năm 2011

Đề

Bài 3: 

a)    Giải phương trình sau với kết quả nghiệm có giá trị chính xác dạng phân số hoặc hỗn số:  

\frac{1}{{x + \frac{2}{{3 + \frac{4}{{5 + \frac{6}{{7 + \frac{8}{{9 + \frac{{10}}{{11}}}}}}}}}}}} = \frac{1}{{1 - \frac{x}{{2 + \frac{1}{{3 + \frac{1}{{4 + \frac{1}{{5 + \frac{1}{6}}}}}}}}}}}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 1 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Thừa Thiên Huế môn toán lớp 9 năm 2011

Đề

Tính giá trị của biểu thức:

a)    A = 11223344 \times 5566789 (Lấy kết quả chính xác)

b)   B = \sqrt[3]{{\sqrt {13 - 4\sqrt {10} } + \sqrt {10 + 2\sqrt {21} } + \sqrt {4042110 - 2\sqrt {2010 + \sqrt {2011} } } }}

c)   C = \frac{{\sin ^3 x + \cos ^2 x\sin y - \cos ^3 y}}{{\cos ^3 x - \sin ^2 x\cos y + \sin ^3 y}}   biết  \cos x = 0,6534\,;\,\,\sin y = 0,5685\,.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 4 b sách bài tập đại số lớp 10 trang 58

Đề

 Giải phương trình  \frac{{x^2 + 3x + 4}}{{\sqrt {x + 4} }} = \sqrt {x + 4} $

Trích sách bài tập đại số lớp 10 

 

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 104 sách bài tập toán lớp 9

Đề 

Bài 104. Sách bài tập toán lớp 9 tập 1

Tìm số x nguyên để biểu thức  \frac{{\sqrt x + 1}}{{\sqrt x - 3}} nhận giá trị nguyên

Trích sách bài tập toán lớp 9 tập 1

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 6 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Đà Nẵng môn toán lớp 12 năm 2014

Đề 

Một bể cá hình lăng trụ tam giác đều có chiều cao 0,5m. Một chú cá robot có khả năng tính được khoảng cách giữa vị trí nó đang đứng đến các cạnh bên của bể cá, từ một vị trí chú cá đang đứng người ta xác định được khoảng cách từ đó đến các cạnh bên lần lượt là 0,8m, 1m và 1,2m. Sau khi lấy chú cá ra khỏi bể ta thấy mức nước cao đạt  \frac{2}{3} chiều cao của bể. Tính gần đúng số nước lít nước chứa trong bể cá.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Bài giải bài 5 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Đà Nẵng môn toán lớp 12 năm 2014

Đề

Tìm nghiệm gần đúng của hệ phương trình:

\left\{ \begin{array}{l} x + \log y = y\log 2011 + \log x \\ x\log \left( {10^{2011} .2011^2 } \right) + \log x = 1006y + \log y \\ \end{array} \right.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đà Nẵng năm 2011

Gải trên máy tính 570VN Plus