Toán Casio

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35

Đề

 

Tìm dư trong phép chia \(\left( {14^8 } \right)^{2004}\) cho 11

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài toán: Xét số phức zz thỏa mãn \(\left| z+2-i \right|+\left| z-4-7i \right|=6\sqrt{2}\) . Gọi mm ,MM lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của\(\left| z-1+i \right|\) . Tính \(P=m+M \)

A. \(P=\sqrt{13}+\sqrt{73}\)

B. \(P=\dfrac{5\sqrt{2}+2\sqrt{73}}{2}\)

C.\(P=5\sqrt{2}+2\sqrt{73}\)

D.\(P=\dfrac{5\sqrt{2}+\sqrt{73}}{2}\)

Đề 

Cho dãy số \(u_1 ,\,u_2 ,\,...,u_n ,...\) biết rằng \(u_{n + 2} = 2u_n - 3\)( nếu n lẻ), \(u_{n + 2} = 3u_n - 2\) (nếu n chẵn) và \(u_{19} = 515,\,u_{20} = 19684\)

a.    Tìm \(u_1 ,\,u_2 \)

b.    Tính tổng \(S_{44} = u_1 + \,u_2 + ... + u_{43} + u_{44} \)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề bài: Cho đa thức \(f(x)\) có bậc 6, biết 

\(f(5)=-1919;\,f(6)=-1900;\, f(7)=-1881;\)

\(f(8)=-1862;\,f(9)=83645;\)

\(f(10)=469056;\,f(11)=1554835.\)

Tính \(f(12);\,f(49)\).

(Bài 3 Đề thi giải toán MTCT tỉnh Bình Thuận 2013-2014 lớp 9)

1.  Dấu hiệu chia hết cho 7, 11, 13 và mở rộng

2.  Dấu hiệu chia hết cho 27, 37 và mở rộng

Đề thi - Đáp án
BITEX gởi đến các bạn học sinh cấp 2 Đề thi MTCT THCS Tp.HCM môn Toán năm học 2015 - 2016 để luyện tập nhé.

Đề thi MTCT THCS Tp.HCM môn Toán năm học 2015 - 2016

BITEX gởi đến các bạn Đề thi và Đáp án của Cuộc thi học sinh giỏi Toán Quốc Gia THPT trên máy tính cầm tay năm học 2015 - 2016 để tham khảo và luyện tập. Chúc các bạn làm bài thật tốt.

Hướng dẫn sử dụng

Cách ấn phím giải phương trình EQN  trên máy tính Casio fx 500 MS

Bạn có thể dùng dấu hai chấm (:) để nối 2 hay nhiều biểu thức và thực hiện từng phần từ trái qua phải khi bạn ấn =

ác con số bị mờ trên màn hình hiển thị cho biết pin yếu. Khi máy pin yếu nếu tiếp tục sử dụng có thể làm máy tính sai. Hãy thay pin càng sớm càng tốt khi chữ chưa bị mờ.

¨      Thứ tự ưu tiên các phép tính

§         Máy tính thực hiện các phép tính thứ tự ưu tiên sau

§         Cơ bản các phép tính được thực hiện từ trái qua phải.

§         Biểu thức có dấu ngoặc đơn được ưu tiên cao nhất.

§         Phép tính thực hiện theo thứ tự ưu tiên:

Bốn yếu tố cần nhập để tính tích phân là hàm số theo biến x, cận a, b và số n ( để máy chia  \(2^{n}\) trogn quy tắc Simson...)

Ngoài thao tác với hệ số thập phân ta có thể thao tác với số nhị phân, bát phân và thập lục phân...đối với máy tính Casio fx 570ms

Hướng dẫn các thao tác tính toán cơ bản và cách cài đặt dành cho dòng máy Casio 570ES. Hiện nay dòng máy tính này đã ngưng sản xuất và được thay thế bằng dòng máy Casio fx-570ES PLUS thông minh hơn.

Mở nắp máy fx-570ES

Lật máy lại (phía lưng lên trên : thấy rõ được sáu lỗ đinh ốc) dùng ngón tay cái đẩy máy lên để lấy nắp ra. Để mặt phím quay lên, đặt nắp phía dưới và đẩy lên cho sát lại.

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục \((x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1)\). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu.

Máy kí hiệu log : logarit thập phân ( logarit cơ số 10)

  ln :  logarit tự nhiên ( logarit nepe)

\(log_{a}b\) : Logarit cơ số bất kì

Đề

Tìm phần thực, phần ảo, modun của số phức sau.

\(z = {\left( {\frac{{1 + i}}{{1 - i}}} \right)^8} + {\left( {\frac{{1 - i}}{{1 + i}}} \right)^8}\)

Giải trên máy tính 570VN Plus

Đề 

Giải bất phương trình

\(\log (x^2 - x - 6) \le 1 + \log (x + 2)\,\,(*)\)

Trích đề kiểm tra học kì I môn toán lớp 12 tỉnh Bình Thuận năm 2014-2015

Giải trên máy tính 570VN Plus

Phần mềm giả lập máy tính Casio 0nline
tracngiem anhvan

Phần mềm Giả lập máy tính Casio online classpad300  là phần mềm giả lập máy tính trên pc , có thể sủ dụng nhu máy tính thật bên ngoài