Casio fx 570MS giải toán dạng dãy số

Thứ sáu, 27/07/2012, 12:06 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Cho un =1-122+232-342+...+(i)n-1n2 ( i =  1 nếu n lẻ, i = -1 nếu n chẵn; n là số nguyên, n2 ). Tính u20,u25,u30

( Trích đề thi HSG giải toán trên máy tính Casio Quảng Bình, BTTH, 2008-2009)

Giải trên máy tính Casio fx 570MS ( Casio fx 570ES PLUS tương tự)

Quy trình bấm như sau:

1. Lưu 1 vào A, 1 vào B

2. Ghi vào màn hình:A=A+1:B=B-(A-1)÷A2:A=A+1:B=B+(A-1)÷A2

3. Bấm =...= cho đến khi A = A + 1 = 20, bấm = ta được giá trị của u20 là 0,847492024

4. Bấm =...= cho đến khi A = A + 1 = 25, bấm = ta được giá trị của u25 là 0,889512415

5. Bấm =...= cho đến khi A = A + 1 = 30, bấm = ta được giá trị của u30 là 0,854828161

Vậy u20 = 0,847492024;  u25 = 0,889512415;u30 = 0,854828161

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx 570MS

Ý kiến của bạn