Tính kết quả gần đúng với 6 chữ số thập phân...giải trên MT Casio fx-570MS

Thứ hai, 30/07/2012, 16:13 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Cho  sin x = - 0.6   ( - π 2 < x < 0 )   và   cos y = 0,75   ( 0 < y < π 2  )
Tính:      B   =   sin2(x+2y) - cos2( 2x+y ) tg( x2+y2)  +  cotg( x2 -y2)   ,  kết quả gần đúng với  6  chữ số thập phân.(Trích bài 4: Đề thi toán Casio toàn quốc khối THPT - 01/2006)-máy tính casio Fx570ES

Giải ( ở Rad ):

1) Ghi vào màn hình :sin-1 (-0.6) X

                                cos-1 (0.75) Y

2) Nhập vào máy biểu thức sau ( tùy theo máy):

(sin ( X+2Y))2  -   (cos(2X+Y))2tan(X2 +  Y2) + 1tan(X2 -  Y2)

3) Bấm "=", ta được kết quả

KQ: 0.025173

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO FX-570MS”

Ý kiến của bạn