Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
(Từ 20/08/15-30/09/15 Bitex có CTKM online - Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Tính nghiệm của phương trình trên máy tính Casio fx-570MS

Thứ ba, 31/07/2012, 04:40 GMT+7

Tính nghiệm (theo đơn vị độ) của phương trình:

23cos2x + 6sinx.cosx = 3 + 3  (*)

Giải:

Từ phương trình ta thấy: cosx  0

Chia 2 vế phương trình cho cos2x, ta được:

23 + 6.tgx  =  (3 + 3).1cos2x

Ta biến đổi:

1cos2x = sin2x+ cos2xcos2x = 1 + tg2x.

Ta được: (*)  (3 + 3) tg2x - 6tgx + (3 - 3) = 0 

 tgx = 1 hoặc tgx = 3-33 +3

Giải bằng máy tính cầm tay ta được:

x = 45 + k180 hoặc x = 15 + k180   (k Z)  

Cách khác nhanh hơn:

Ta thấy phương trình phụ thuộc vào cos2x và tích sinx.cosx, nên chu kỳ là 180 (vì biểu diễn được theo cos2x, sin2x)  

Ghi thẳng vào màn hình đang ở độ (có chữ D):

23(cosx)2   + 6sinx.cosx = 3 + 3  

Ấn SHIFT SOLVE, cho giá trị đầu: 10, 40 (chẳng hạn), ta được: 1545

Kết luận: x = 15 + k180   hoặc   x = 45 + k180

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO FX-570MS”


Người viết : thongmar