Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Cách tìm hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau trên máy Casio fx-500MS

Thứ ba, 19/06/2012, 05:35 GMT+7

Để tìm hai số nguyên tố cùng nhau trên máy Casio fx-500MS chúng ta xem ví dụ sau:

(Trích bài 183, trang 24, Bài tập Toán 6 (tập một), Tôn Thân (cb) - Vũ Hữu Bình - Phạm Gia Đức- Trần Luận, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))

Trong các số sau, hai số nào là hai số nguyên tố cùng nhau?

12; 25; 30; 21

Giải:

Giải trên máy tính Casio fx-500MS( các máy khác tương tự)

Quy trình bấm phím như sau:

1. Ghi vào màn hình: 1221

    Bấm =, ta được 47

  12 và 21 không nguyên tố cùng nhau

2. Ghi vào màn hình: 1225

    Bấm =, ta được 1225

  12 và 25 nguyên tố cùng nhau

3. Ghi vào màn hình: 1230

    Bấm =, ta được 25

  12 và 30 không nguyên tố cùng nhau

4. Ghi vào màn hình: 2125

    Bấm =, ta được 2125

  21 và 25 nguyên tố cùng nhau

5. Ghi vào màn hình: 2130

    Bấm =, ta được 710

  21 và 30 không nguyên tố cùng nhau

6. Ghi vào màn hình: 2530

    Bấm =, ta được 56

  25 và 30 không nguyên tố cùng nhau

Vậy 12 và 25 nguyên tố cùng nhau

       25 và 21 nguyên tố cùng nhau

Theo "Hướng dẫn sử dụng máy tính fx 500MS''


Người viết : admin