Máy tính casio FX-500ES: Thống kê (phần 4)

Thứ năm, 02/08/2012, 10:28 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

* Các ví dụ từ <#043> đến <#045> tất cả đều sử dụng từ dữ liệu như ví dụ <#042>. (Trang 91-92).

 <#043> Tính tổng bình phương của dữ liệu mẫu và tổng của dữ liệu mẫu.

Ý kiến của bạn