Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
(Từ 20/08/15-30/09/15 Bitex có CTKM online - Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Máy tính casio FX-500ES: Thống kê (phần 4)

Thứ năm, 02/08/2012, 03:28 GMT+7

* Các ví dụ từ <#043> đến <#045> tất cả đều sử dụng từ dữ liệu như ví dụ <#042>. (Trang 91-92).

 <#043> Tính tổng bình phương của dữ liệu mẫu và tổng của dữ liệu mẫu.


Người viết : thongmar