Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Tích Phân COMP trên máy Casio fx-570MS

Thứ năm, 02/08/2012, 09:32 GMT+7

Bốn yếu tố cần nhập để tính tích phân là hàm số theo biến x, cận a, b và số n ( để máy chia  2^{n} trogn quy tắc Simson...)

Kết quả diện tích là \small \dpi{80} \fn_jvn 29,333333= \frac{88}{3}


Người viết : thongmar