Giải đề thi THCS bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ tư, 26/09/2012, 13:33 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Trích đề thi “giải toán nhanh bằng máy tính cầm tay” cấp THCS năm học 2012-2013 huyện Bình Chánh TPHCM

Đề Bài:

Cho góc vuông XOY. Trên tia OX lấy điểm A sao cho OA = 15.23cm, trên tia OY lấy 2 điểm B và C sao cho AB = 23.15cm và AC = 28.19cm. Tính độ dài OB,BC và khoảng cách từ B đến đường thẳng AC

                                                            Bài Làm 

Ta có:

\Delta AOB\perp O\Rightarrow OB^{2}= BA^{2}-OA^{2}\Rightarrow OB=\sqrt{BA^2 〖-OA〗^2 }

OB= \sqrt{23.15^{2}-15.32^{2}}= 17.4347cm

CO=\sqrt{AC^{2}-OA^{2}}=\sqrt{28.19^{2}-15.23^{2}}=23.7218cm

\Rightarrow BC= OC-OB=23.7218-17.4347=6.2871cm

Tính khoảng cách B đến đường thẳng AC

Từ B ta kẻ đường thẳnh (d) vuông góc CA tại H

Ta có độ dài đường thẳng (d) là đoạn BH

\Rightarrow \sin OCA=\frac{OA}{CA}= \frac{15.23}{28.19}\Rightarrow BH= CB\times sinOCA=6.2781\times \frac{15.23}{28.19}= 3.3967(cm)

giai toan tren may tinh casio 570es plus

Ý kiến của bạn