Tính tổng biểu thức bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Thứ sáu, 28/09/2012, 13:53 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Trích đề thi học sinh giỏi máy tinh Casio bậc THCS ( 2011-2012 quận 12 TPHCM). Giải bằng máy tính Casio  fx 570ES PLUS

Đề bài:

Tính tổng     \small \dpi{100} \fn_jvn N=\frac{1}{3}+\frac{2}{3^{2}}+\frac{3}{3^{3}}+\frac{4}{3^{4}}+...+\frac{15}{3^{15}}

                                                                                                                               Bài Làm

cách 1 : giải bằng biểu thức lặp

Ta ghi vào máy

\small \dpi{100} \fn_jvn A=A+1:B=\frac{A}{3^{A}}+B

Sau khi nhập biểu thức vào máy tính ta ấn CALC

Máy hỏi A? ta nhập 0 ấn =

Máy hỏi B? ta nhập 0 ấn =

Ta có A=A+1 có kết quả là

          \small \dpi{100} \fn_jvn B=\frac{A}{3^{A}}+B  có kết quả là \small \dpi{100} \fn_jvn \frac{1}{3}

Máy hỏi A? ta ấn \small \dpi{100} \fn_jvn =

Máy hỏi B? ta ấn \small \dpi{100} \fn_jvn =

A=A+1 có kết quả là 2

\small \dpi{100} \fn_jvn B=\frac{A}{3^{A}}+B có kết quả là \small \dpi{100} \fn_jvn \frac{5}{9}

\small \dpi{100} \fn_jvn ..............

\small \dpi{100} \fn_jvn ..............

\small \dpi{100} \fn_jvn ..............

Ta tiếp tục ấn \small \dpi{100} \fn_jvn = đến khi A=A+1 có kết quả là 15

Ta được \small \dpi{100} \fn_jvn B=\frac{A}{3^{A}}+B có kết quả là 0.749999425

Cách 2  Giải bằng phím \small \dpi{100} \fn_jvn \sum của máy tính Casio fx570ES PLUS

Ta ghi vào màn hình của máy \small \dpi{100} \fn_jvn \sum_{1}^{15}\frac{x}{3^{x}}  và ấn \small \dpi{100} \fn_jvn = máy cho ra kết quả 0.749999425

 

         

Ý kiến của bạn