Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho đơn hàng máy tính Casio có trị giá từ 350.000 VNĐ )
Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, P.6, Q.6, TP.HCM

Giải phương trình với lệnh SOLVE bằng máy tính 570ES PLUS

Thứ sáu, 28/09/2012, 15:48 GMT+7

Với lệnh solve trong áy tính Casio fx 570ES PLUS ta có  thể  tìm nghiệm các phương trình bậc cao , lượng giác hay phương trình bậc nhất 1 ẩn

Ví dụ 1

 

Tìm một nghiệm dương gần đúng của phương trình      \small \dpi{80} \fn_jvn 2x^{5}-2\cos x+1=0

Giải : Vì phương trình này ẩn vừa nằm trong hàm lượng giác vừa nằm ngoài ( số thực) nên trước khi giải ta duc màn hình máy tính về radian (R )

Ta ghi vào máy             \small \dpi{80} \fn_jvn 2x^{5}-2\cos x+1=0

Rồi ta ấn Solve

Màn hình hiện ra Solve for x?

Ta nhập\small \dpi{80} \fn_jvn x=1   hoặc \small \dpi{80} \fn_jvn x=2 chẳng hạn rồi ấn

Ta được kết quả x = 0.747507

Ví dụ 2

Cho phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn 2.〖5x〗^5-〖3.1x〗^4+2.7x^3+1.7x^2-(5m-1.7)x+6.5m-2.8=0

Ta ghi vào màn hình của máy

\small \dpi{80} \fn_jvn 2.〖5(-0.6)〗^5-〖3.1(-0.6)〗^4+2.7〖(-0.6)〗^3+1.7〖(-0.6)〗^2-(5m-1.7)(-0.6)+\small \dpi{80} \fn_jvn 6.5m-2.8=0, A

( Ta thay A=m)

 chú ý :  khi giải phương trình bằng lệnh Slove ngoài biến X ra còn các biến còn lại ta điều phải khai báo biến như ví dụ 2)

Rồi ta ấn  Solve

Màn hình hiện ra Solve for A?

Ta nhập  1 hoặc 2 chẳng hạn rồi ấn

Ta được kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn x=0.4618


Người viết : sangnguyen