Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Giải phương trình với lệnh SOLVE bằng máy tính 570ES PLUS

Thứ sáu, 28/09/2012, 15:48 GMT+7

Với lệnh solve trong áy tính Casio fx 570ES PLUS ta có  thể  tìm nghiệm các phương trình bậc cao , lượng giác hay phương trình bậc nhất 1 ẩn

Ví dụ 1

 

Tìm một nghiệm dương gần đúng của phương trình      \small \dpi{80} \fn_jvn 2x^{5}-2\cos x+1=0

Giải : Vì phương trình này ẩn vừa nằm trong hàm lượng giác vừa nằm ngoài ( số thực) nên trước khi giải ta duc màn hình máy tính về radian (R )

Ta ghi vào máy             \small \dpi{80} \fn_jvn 2x^{5}-2\cos x+1=0

Rồi ta ấn Solve

Màn hình hiện ra Solve for x?

Ta nhập\small \dpi{80} \fn_jvn x=1   hoặc \small \dpi{80} \fn_jvn x=2 chẳng hạn rồi ấn

Ta được kết quả x = 0.747507

Ví dụ 2

Cho phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn 2.〖5x〗^5-〖3.1x〗^4+2.7x^3+1.7x^2-(5m-1.7)x+6.5m-2.8=0

Ta ghi vào màn hình của máy

\small \dpi{80} \fn_jvn 2.〖5(-0.6)〗^5-〖3.1(-0.6)〗^4+2.7〖(-0.6)〗^3+1.7〖(-0.6)〗^2-(5m-1.7)(-0.6)+\small \dpi{80} \fn_jvn 6.5m-2.8=0, A

( Ta thay A=m)

 chú ý :  khi giải phương trình bằng lệnh Slove ngoài biến X ra còn các biến còn lại ta điều phải khai báo biến như ví dụ 2)

Rồi ta ấn  Solve

Màn hình hiện ra Solve for A?

Ta nhập  1 hoặc 2 chẳng hạn rồi ấn

Ta được kết quả \small \dpi{80} \fn_jvn x=0.4618


Người viết : sangnguyen