Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Tính tổng số thập phân tuần hoàn bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ hai, 15/10/2012, 14:27 GMT+7

Đế  \small \dpi{80} \fn_jvn 1368,26(19)+3458,7(41)

(Trích kì thi giải toán nhanh bằng máy tính năm học 2012-2013 Q10 TPHCM)

Giải bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

\small \dpi{80} \fn_jvn 1368,26(19) chuyển về số thập phân theo cách sau :

\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{13682619-136826}{9900}=\frac{13545793}{9900}

Ta lấy phần nguyên, thập phân và tuần hoàn trừ cho phần nguyên và thập phân chia cho 9900

Trong ngoặc có 2 số là (19) nên ta có 99

Sau dấu phẩy ta có 2 số là (26) nên ta có 00

Tương tự ta chuyển \small \dpi{80} \fn_jvn 3458,7(41) về số thập phân theo cách sau:

\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{3458741-34587}{990}= \frac{3424154}{990}

Trong ngoặc có 2 số(41) nên ta có 99

Sau dấu phẩy ta có 1 số (7) nên ta có 0

Ta có \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{13545793}{9900}+ \frac{3424154}{990}= \frac{1448101}{300}= 4827\frac{1}{300}

\small \dpi{80} \fn_jvn 1368,26(19)+3458,7(41) \small \dpi{80} \fn_jvn = 4827\frac{1}{300}


Người viết : sangnguyen