Tìm cực trị của hàm số bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Thứ ba, 30/10/2012, 08:34 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm cực trị của hàm số sau     \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=3x^{4}-4x^{3}-24x^{2}+48x-3

Trich bài 1.16/ trang 13, sách BT Giải Tích 12(NC), Nguyễn Huy Đoan(cb) -Trần Phương Dung - Nguyễn Xuân Liêm - Phạm Thị Bạch Ngọc - Đoàn Quỳnh - Đặng Hùng Thắng)

Giải:

Giải trên máy Casio fx-570ES PLUS ( các máy khác tương tự)

Ta có \small \dpi{80} \fn_jvn f^{'}(x)=3x^{4}-4x^{3}-24x^{2}+48x-3

Quy trình bấm phím như sau:

1. Chọn chương trình giải phương trình bậc 3

Ta ghi vào màn hình

\small \dpi{80} \fn_jvn 3x^{4}-4x^{3}-24x^{2}+48x-3

Ta có các cực trị là \small \dpi{80} \fn_jvn f(2)=13;f(-2)=-155;f(2)=20

Ý kiến của bạn