Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Tìm cực trị của hàm số bằng máy tính Casio fx 570ES PLUS

Thứ ba, 30/10/2012, 01:34 GMT+7

Tìm cực trị của hàm số sau     \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=3x^{4}-4x^{3}-24x^{2}+48x-3

Trich bài 1.16/ trang 13, sách BT Giải Tích 12(NC), Nguyễn Huy Đoan(cb) -Trần Phương Dung - Nguyễn Xuân Liêm - Phạm Thị Bạch Ngọc - Đoàn Quỳnh - Đặng Hùng Thắng)

Giải:

Giải trên máy Casio fx-570ES PLUS ( các máy khác tương tự)

Ta có \small \dpi{80} \fn_jvn f^{'}(x)=3x^{4}-4x^{3}-24x^{2}+48x-3

Quy trình bấm phím như sau:

1. Chọn chương trình giải phương trình bậc 3

Ta ghi vào màn hình

\small \dpi{80} \fn_jvn 3x^{4}-4x^{3}-24x^{2}+48x-3

Ta có các cực trị là \small \dpi{80} \fn_jvn f(2)=13;f(-2)=-155;f(2)=20


Người viết : sangnguyen