Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Tính tổng của biểu thức bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ tư, 31/10/2012, 15:12 GMT+7

Tính \small \dpi{80} \fn_jvn M=1^{3}+2^{3}+3^{3}+...+2005^{3}+2006^{3}

Trích đề thi Máy tính Casio đội tuyển bậc THCS ngày 21/01/2006

Bài làm: giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

Ta có cộng thức tổng quát của biểu thức \small \dpi{80} \fn_jvn M=x^{3}

Với \small \dpi{80} \fn_jvn x\epsilon [0;2006]

Ta ghi vào máy 570ES PLUS

\small \dpi{80} \fn_jvn \sum_{0}^{2006}x^{3} \small \dpi{80} \fn_jvn =4,052253546\times 10^{12}

Do màn hình máy tính Casio fx570ES PLUS chỉ hiện thị kết quả 10 chữ số. Mà kết quả bài này là 13 chữ số  nên ta tìm như sau:

Ta có 9 chữ số đầu là \small \dpi{80} \fn_jvn 405225354

Ta không lấy chữ số 6 vì có thể bị tính tròn. Ta tìm 4 số tiếp theo bằng cách như sau:

\small \dpi{80} \fn_jvn \sum_{0}^{2006}x^{3} \small \dpi{80} \fn_jvn -4,05225354\times 10^{12}\small \dpi{80} \fn_jvn = 6441

Vậy \small \dpi{80} \fn_jvn M=1^{3}+2^{3}+3^{3}+...+2005^{3}+2006^{3} \small \dpi{80} \fn_jvn = 4052253546441

 


Người viết : sangnguyen