Tính phép chia có dư trên máy tính casio fx 570ES PLUS

Thứ năm, 01/11/2012, 23:40 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Với phép chia có dư thì đã không xa lạ với các  học sinh THCS nhưng để tính phép chia có dư trên các con số lớn mà ta tính toán bằng giấy viết thì rất là phước tạp.  Sau đây là cách lấy số dư trong phép chia bằng máy tính fx570ES PLUS

 

Thực hiện phép chia có dư bằng máy 570ES PLUS

Cách tìm phép chia có dư  \frac{A}{B}

Số dư \frac{A}{B} = A-B\times phần nguyên của (= A\div B)

Ví dụ tìm số dư của phép chia 9876543211 \div98763

Ta lấy 9876543211\div98763

Ta được kết quả 100002.4624

Ta tìm số dư bằng cách sau:

Ta duy chuyển con trỏ lên màn hình vừa chia

Ta thay dấu \divchia bằng dấu - và nhân số bị chia cho phần nguyên vừa chia được

9876543211-98763 X 100002 và ấn 

Ta được kết quả là : 45685

Như vậy ta có 9876543211\div98763=100002 và dư 45685

Ý kiến của bạn