Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số giải trên máy tính Casio 570ES PLUS

Thứ sáu, 02/11/2012, 00:22 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 10 chữ số, biết số đó chia cho 1502 dư 249. chia cho 2009 dư 1494

 

Giải:

Giải trên máy tính Casio fx-570ES PLUS( các máy tínhkhác tương tự)

Gọi số cần tìm là A.

Ta có: A=1502k+249=2009l+1494 (*)

Từ (*), ta có: k=2009l+12451502

Vì A109 nên A=2009l+1494109  l497759,336

Quy trình bấm phím như sau:

1. Lưu 497759 vào A

2. Ghi vào màn hình: A=A+1:(2009A+1245)÷1502

3. Bấm =...= cho đến khi kết quả phép chia là số nguyên thì dừng lại, khi đó nhận giá trị của A ứng với giá trị đó ( 497835)

suy ra A=2009×497835+1494=1000152009

Vậy số cần tìm là 1000152009

Ý kiến của bạn