Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
(Từ 20/08/15-30/09/15 Bitex có CTKM online - Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Cách tìm 4 chữ số cuối của lũy thừa bậc cao bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ sáu, 02/11/2012, 04:11 GMT+7

Dùng máy tính Casio tính bốn chữ số cuối của số \small \dpi{80} \fn_jvn 14^{2002}

Giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

Theo chuyên đề của thầy Nguyễn Trường Chấng thì

\small \dpi{80} \fn_jvn 14^{2002} \small \dpi{80} \fn_jvn \equiv \small \dpi{80} \fn_jvn 14^{2}\times 9376  (Mod \small \dpi{80} \fn_jvn 10^{4} ) (vì 14 có chứa thừa số 2 và mũ 2 nhỏ hơn 4( số chữ số cuối ))

Kết quả 4 số cuối là 7696

 


Người viết : sangnguyen