Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Tìm số chính phương bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ hai, 17/12/2012, 09:44 GMT+7

Tìm một số tự nhiên có 4 chữ số biết rằng nó là 1 số chính phương và nếu ta thêm vào mỗi chữ số của nó 1 đơn vị thì ta cũng được một số chính phương

Trích đề thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Hậu Giang 11/12/2012

Bài làm

Ta có số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000 và số lớn nhất có 4 chữ số là 9999

Vậy nếu \dpi{80} \fn_cm x^2 là đáp số bài toán thì : \dpi{80} \fn_cm 1000\leq x^2\leq 9999\Rightarrow \sqrt{1000}\leq x\leq \sqrt{9999}\Rightarrow 31\leq x\leq 100 ( với x nguyên) 

Ta dò x bằng máy tính từ 32 đến 99

Ta ghi vào màn hình như sau: \dpi{80} \fn_cm X=X+1: \sqrt{X^2+1111}

Sau đó ấn CALC

Nhập X=32 rồi ấn = nhiều lần sao cho giá trị của biểu thức : \dpi{80} \fn_cm \sqrt{X^2+1111} là số nguyên

Kết quả x=45

Đáp số: số phải tìm là \dpi{80} \fn_cm 45^2=2025


Người viết : sangnguyen