Đáp án câu 6 kì thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2008

Thứ sáu, 08/03/2013, 09:21 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Cho dãy số \small \dpi{80} \fn_jvn a_0=1;a_{n+1}=\frac{\sqrt{a_{n}^2+a_n+1)}-1}{a_n} với n=0,1,2,3….

1)   Lập quy trình bấm phím tính \dpi{80} \fn_jvn a_{n+1} trên máy tính cầm tay

2) Tính \dpi{80} \fn_jvn a_{1};a_{2};a_{3};a_{4};a_{5};a_{10};a_{15}

Trích đề thi học sinh giỏi trên máy tính Casio cấp quốc gia bậc THCS BỘ Giáo Dục Và Đào Tạo 14/03/2008

 

Giải trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

1)   Lập quy trình bấm phím tính \dpi{80} \fn_jvn a_{n+1} trên máy tính cầm tay

Ta có thể lập quy trình ấn phím trên máy bằng 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: \dpi{80} \fn_jvn D=D+1:\frac{\sqrt{〖Ans〗^2+Ans+1}-1}{Ans}

Cách 2: \dpi{80} \fn_jvn D=D+1:A=\frac{\sqrt{〖A〗^2+A+1}-1}{A}

2) Tính \dpi{80} \fn_jvn a_{1};a_{2};a_{3};a_{4};a_{5};a_{10};a_{15}
Ta ghi vào máy \dpi{80} \fn_jvn D=D+1:A=\frac{\sqrt{〖A〗^2+A+1}-1}{A}

Ấn CALC nhập D=0: biến đếm

Nhập A=1 và ấn =

Ta được kết quả :

\dpi{80} \fn_jvn a_1=0,732050807;a_2=0,691169484;a_3=0,683932674;\dpi{80} \fn_jvn a_4=0,682620177

\dpi{80} \fn_jvn a_5=0,682381103;a_{10}=0,682327814;a_{15}=0,682327803

Ý kiến của bạn