Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Tìm số chính phương trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

Thứ bảy, 09/03/2013, 03:18 GMT+7

Số chính phương Q có dạng \small \dpi{80} \fn_jvn Q=\overline{15cd26849} .Tìm các chữ số c,d biết rằng \small \dpi{80} \fn_jvn c^2+d^2=58

Trích kì thi toàn quốc giải toán trên máy tính Casio năm 2009 bậc THCS

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

Ta có \small \dpi{80} \fn_jvn c^2+d^2=58\Rightarrow c=\sqrt{(58-d^2 )}

Ta ghi vào máy: \small \dpi{80} \fn_jvn D=D+1:C=\sqrt{58-D^2 }

Sau khi nhập xong ấn CALC nhập D=0 và ấn = tới khi nào C là giá trị nguyên

Vậy ta có \small \dpi{80} \fn_jvn D=3\Rightarrow C=7

Thế vào \small \dpi{80} \fn_jvn \overline{15cd26849} Ta được\small \dpi{80} \fn_jvn \sqrt{157326849}=12543

Vậy ta có c=7 và d=3


Người viết : sangnguyen