Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Dùng máy tính Casio fx570ES PLUS xác định các hệ số của đa thức

Thứ tư, 20/03/2013, 14:21 GMT+7

Cho đa thức \small \dpi{80} \fn_jvn P(x)=x^5+ax^4+bx^3+cx^2+5x+6 . Xác định các hệ số a,b,c biết  P(-1)=3, P(1)=21, P(2)=120

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Vĩnh Long 27/11/2011

Bài làm 

Giải trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

Với   :  \small \dpi{80} \fn_jvn P(-1)=3\Rightarrow -1+a-b+c+1=3\Leftrightarrow a-b+c=3 (1)

            \small \dpi{80} \fn_jvn P(1)=21\Rightarrow 1+a+b+c+5+6=20\Leftrightarrow a+b+c=8  (2)

             \small \dpi{80} \fn_jvn P(2)=120\Rightarrow 32+16a+8b+4c+10+6=120\Leftrightarrow 16a+8b+4c=72 (3)

(1), (2) và (3) ta được hệ phương trình

\small \dpi{80} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} a-b+c=3 & & \\ a+b+c=8 & & \\ 16a+8b+4c=72 & & \end{matrix}\right.

Giải hệ phương trình ta được \small \dpi{100} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} a=\frac{5}{2} & & \\ &\\ b=\frac{5}{2} & & \\ &\\ c=3& & \end{matrix}\right.

Vậy ta có \small \dpi{80} \fn_jvn a=\frac{5}{2};b=\frac{5}{2};c=3

 


Người viết : sangnguyen