Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Dùng máy tính Casio fx570ES PLUS xác định các hệ số của đa thức

Thứ tư, 20/03/2013, 07:21 GMT+7

Cho đa thức \small \dpi{80} \fn_jvn P(x)=x^5+ax^4+bx^3+cx^2+5x+6 . Xác định các hệ số a,b,c biết  P(-1)=3, P(1)=21, P(2)=120

Trích kì thi học sinh giỏi toán trên máy tính Casio tỉnh Vĩnh Long 27/11/2011

Bài làm 

Giải trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

Với   :  \small \dpi{80} \fn_jvn P(-1)=3\Rightarrow -1+a-b+c+1=3\Leftrightarrow a-b+c=3 (1)

            \small \dpi{80} \fn_jvn P(1)=21\Rightarrow 1+a+b+c+5+6=20\Leftrightarrow a+b+c=8  (2)

             \small \dpi{80} \fn_jvn P(2)=120\Rightarrow 32+16a+8b+4c+10+6=120\Leftrightarrow 16a+8b+4c=72 (3)

(1), (2) và (3) ta được hệ phương trình

\small \dpi{80} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} a-b+c=3 & & \\ a+b+c=8 & & \\ 16a+8b+4c=72 & & \end{matrix}\right.

Giải hệ phương trình ta được \small \dpi{100} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} a=\frac{5}{2} & & \\ &\\ b=\frac{5}{2} & & \\ &\\ c=3& & \end{matrix}\right.

Vậy ta có \small \dpi{80} \fn_jvn a=\frac{5}{2};b=\frac{5}{2};c=3

 


Người viết : sangnguyen