Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia bậc THPT 23/03/2013

Thứ ba, 26/03/2013, 13:38 GMT+7

Tìm nghiệm của hệ phương trình

\small \dpi{100} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} 2.3^{x+1}+2log_{5}y^3-8cos^2z=3 & & \\ 9.3^{x-1}+9.log_{5}\sqrt[3]{y}+18cos^2z=7 & & \\ 8.3^x-24log_{5} y+cos^2z=-3& & \end{matrix}\right.

Trích kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio cấp quốc gia bậc THPT 23/03/2013

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

Biến đổi phương trình ta được \small \dpi{100} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} 6.3^{x}+6log_{5}y-8cos^2z=3 & & \\ 3.3^{x}+3.log_{5}y+18cos^2z=7 & & \\ 8.3^x-24log_{5} y+cos^2z=-3& & \end{matrix}\right.

Đặt \small \dpi{80} \fn_jvn X=3^x;Y=log_{5}y;Z=cos^2z

Ta có hệ phương trình \small \dpi{80} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} 6X+6Y-8Z=3 & & \\ 3X+3Y+18Z=7 & & \\ 8X-24Y+Z=-3& & \end{matrix}\right.

Giải hệ phương trình ta được : \small \dpi{80} \fn_jvn X=\frac{1}{2};Y=\frac{1}{3};Z=\frac{1}{4}

Từ đó ta suy ra được \small \dpi{100} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} 3^x=\frac{1}{2} & & \\ log_{5}y=\frac{1}{3} & & \\ cos^2z=\frac{1}{4} & & \end{matrix}\right.

Ta dùng lệnh SOLVE trên máy giải được các nghiệm : \small \dpi{80} \fn_jvn \left\{\begin{matrix} x=-0,6309 & & \\ y=1,7100 & & \\ z=\pm 1,0472+k.3,1416 & & \end{matrix}\right.  với \small \dpi{80} \fn_jvn k\in z


Người viết : sangnguyen