Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Tính sin, cos mà không dùng phím sin, cos trên máy tính

Thứ tư, 05/06/2013, 07:13 GMT+7

  Nguyễn Trường Chấng

Công thức:

\small \dpi{80} \fn_jvn sinx=\sum_{n=0}^{\infty }\frac{(-1)^{n}x^{2n+1}}{(2n+1)!}

\small \dpi{80} \fn_jvn cosx=\sum_{n=0}^{\infty }\frac{(-1)^{n}x^{2n}}{(2n)!}

                                                                       

Bằng máy tính bỏ túi máy tính Casio fx570ES PLUS và công thức Taylor với n=4, ta tính được sinx, cosx, đến 10 chữ số thập phân

Ví dụ:

\small \dpi{80} \fn_jvn sin\frac{\pi }{6}=\sum_{n=0}^{4}\left ( \frac{(-1)^{n}(\pi \div 6)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right )=0,5

\small \dpi{80} \fn_jvn sin\frac{\pi }{11}=\sum_{n=0}^{4}\left ( \frac{(-1)^{n}(\pi \div 11)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right )=0,2817325568

\small \dpi{80} \fn_jvn cos\frac{\pi }{11}=\sum_{n=0}^{4}\left ( \frac{(-1)^{n}(\pi \div 11)^{2n}}{(2n)!} \right )=0,9594929736


Người viết : sangnguyen