Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Tính sin, cos mà không dùng phím sin, cos trên máy tính

Thứ tư, 05/06/2013, 14:13 GMT+7

  Nguyễn Trường Chấng

Công thức:

\small \dpi{80} \fn_jvn sinx=\sum_{n=0}^{\infty }\frac{(-1)^{n}x^{2n+1}}{(2n+1)!}

\small \dpi{80} \fn_jvn cosx=\sum_{n=0}^{\infty }\frac{(-1)^{n}x^{2n}}{(2n)!}

                                                                       

Bằng máy tính bỏ túi máy tính Casio fx570ES PLUS và công thức Taylor với n=4, ta tính được sinx, cosx, đến 10 chữ số thập phân

Ví dụ:

\small \dpi{80} \fn_jvn sin\frac{\pi }{6}=\sum_{n=0}^{4}\left ( \frac{(-1)^{n}(\pi \div 6)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right )=0,5

\small \dpi{80} \fn_jvn sin\frac{\pi }{11}=\sum_{n=0}^{4}\left ( \frac{(-1)^{n}(\pi \div 11)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right )=0,2817325568

\small \dpi{80} \fn_jvn cos\frac{\pi }{11}=\sum_{n=0}^{4}\left ( \frac{(-1)^{n}(\pi \div 11)^{2n}}{(2n)!} \right )=0,9594929736


Người viết : sangnguyen