Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Tinh số mol bằng máy tính Casio fx570VN PLUS

Thứ sáu, 28/06/2013, 06:51 GMT+7

Cho 2,3g Na tác dụng vừa đủ với axit \dpi{80} \fn_jvn \small H_{2}SO_{4}  tạo ra muối \dpi{80} \fn_jvn \small Na_{2}SO_{4} và khí \dpi{80} \fn_jvn \small H_{2} bay lên. Tính khối lượng muối tạo thành sau khi phản ứng, biết các phản ứng xảy ra vừa đủ.

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx 570VN PLUS

Ta có số mol của Na là

\dpi{80} \fn_jvn \small n Na=\frac{2,3}{23}=0,1 mol

Phương trình phản ứng     \dpi{80} \fn_jvn \small 2Na+H_{2}SO_{4}\rightarrow Na_{2}SO_{4}+H_{2}

                                                o,1                               x

Ta tính số mol của muối \dpi{80} \fn_jvn \small Na_{2}SO_{4}=0,05mol

Cách ấn máy: (RATIO)

Nhập các hệ số

Khối lượng muối tạo thành \dpi{80} \fn_jvn \small mNa_{2}SO_{4}=\left ( 46+32+64 \right )\times 0,05=7,1(g))


Người viết : sangnguyen