Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Tìm phần dư của phép chia đa thức bằng máy tính Casio fx 570vn plus

Thứ tư, 28/08/2013, 03:21 GMT+7

Tìm phần dư của phép chia đa thức sau: \dpi{80} \fn_jvn \small \frac{x^{3}+x^{2}+x+1}{x^{2}+5x-6}

Giải trên máy tính Casio fx 570vn plus

Giải phương trình bậc hai \dpi{80} \fn_jvn \small x^{2}+5x-6 ta được nghiệm của mẫu thức là - 6 1 nên ta có:

\dpi{80} \fn_jvn \small \left\{\begin{matrix} P(-6)=-185=A(-6)+B & \\ P(1)=4=A(1)+B& \end{matrix}\right.

Giải hệ phương trình \dpi{80} \fn_jvn \small \left\{\begin{matrix} -6A+B =-185& \\ A+B=4& \end{matrix}\right.

Ta được \dpi{80} \fn_jvn \small \left\{\begin{matrix} A=27 & \\ B=-23 & \end{matrix}\right.

Phần dư của phép chia là 27x-23


Người viết : sangnguyen