Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Tính định thức của ma trận vuông bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ sáu, 13/09/2013, 03:16 GMT+7

Ví dụ: Tính định thức của ma trận

\small \dpi{80} \fn_jvn A=\begin{vmatrix} 2 &-1 &6 \\ 5 &0 &1 \\ 3 &2 &4 \end{vmatrix}

Tính bằng máy tính Casio fx570VN PLUS

(Matrix)(Dim)(MatA)( \small \dpi{80} \fn_jvn 3\times 3 , 3 dòng , 3 cột )

Tính định thức ma trận A

(Matrix)(det)(Matrix)(MatA)

Kết quả 73

Báo lỗi khi ta nhập ma trận không vuông


Người viết : sangnguyen