Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho đơn hàng máy tính Casio có trị giá từ 350.000 VNĐ )
Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, P.6, Q.6, TP.HCM

Giải toàn tổ hợp chỉnh hợp bằng máy tính Casio fx570vn plus

Thứ hai, 16/09/2013, 13:51 GMT+7

Cho tập \dpi{80} \fn_jvn \small A=\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right \}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau và mỗi sô chứa 5 chữ số ? Trong các số đó có bao nhiêu số không chia hết cho 5

Bài Làm

Một số gồm 6 chữ số phân biệt hình thành từ tập A có dạng:

Để tìm được phải có mặt 5 chữ số, ta thấy:

+ \dpi{80} \fn_jvn \small 5\in \left \{ a_{1},a_{2},a_{2},a_{3},a_{4},a_{5} \right \} - Có 6 cách chọn

+ Tiếp theo, mỗi bộ số dành cho năm vị trí còn lại ứng với một chỉnh hợp chập 5 của các phân tử của tập A\{5} - có 8 phân tử

\dpi{80} \fn_jvn \small \Rightarrow\dpi{80} \fn_jvn \small A_{8}^{5} cách chọn

Như vậy, ta có \dpi{80} \fn_jvn \small 6\times A_{8}^{5}=40320 số

Trong các số trên, những số chia hết cho 5 khi \dpi{80} \fn_jvn \small a_{6}=5, tức là ta có \dpi{80} \fn_jvn \small A_{8}^{5} số

Vậy, số các số đã tìm thấy không chia hết cho 5 là

\dpi{80} \fn_jvn \small 6A_{8}^{5}-A_{8}^{5}=33600 số

 


Người viết : sangnguyen