Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Giải toàn tổ hợp chỉnh hợp bằng máy tính Casio fx570vn plus

Thứ hai, 16/09/2013, 13:51 GMT+7

Cho tập \dpi{80} \fn_jvn \small A=\left \{ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 \right \}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số có 6 chữ số khác nhau và mỗi sô chứa 5 chữ số ? Trong các số đó có bao nhiêu số không chia hết cho 5

Bài Làm

Một số gồm 6 chữ số phân biệt hình thành từ tập A có dạng:

Để tìm được phải có mặt 5 chữ số, ta thấy:

+ \dpi{80} \fn_jvn \small 5\in \left \{ a_{1},a_{2},a_{2},a_{3},a_{4},a_{5} \right \} - Có 6 cách chọn

+ Tiếp theo, mỗi bộ số dành cho năm vị trí còn lại ứng với một chỉnh hợp chập 5 của các phân tử của tập A\{5} - có 8 phân tử

\dpi{80} \fn_jvn \small \Rightarrow\dpi{80} \fn_jvn \small A_{8}^{5} cách chọn

Như vậy, ta có \dpi{80} \fn_jvn \small 6\times A_{8}^{5}=40320 số

Trong các số trên, những số chia hết cho 5 khi \dpi{80} \fn_jvn \small a_{6}=5, tức là ta có \dpi{80} \fn_jvn \small A_{8}^{5} số

Vậy, số các số đã tìm thấy không chia hết cho 5 là

\dpi{80} \fn_jvn \small 6A_{8}^{5}-A_{8}^{5}=33600 số

 


Người viết : sangnguyen