Hướng dẫn tìm số hạng thứ n của dãy số theo quy luật chẵn lẻ

Thứ bảy, 21/10/2017, 07:51 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đề 

Cho dãy số $u_1 ,\,u_2 ,\,...,u_n ,...$ biết rằng $u_{n + 2} = 2u_n - 3$( nếu n lẻ), $u_{n + 2} = 3u_n - 2$(nếu n chẵn) và $u_{19} = 515,\,u_{20} = 19684$

a.    Tìm $u_1 ,\,u_2 $

b.    Tính tổng $S_{44} = u_1 + \,u_2 + ... + u_{43} + u_{44} $

Giải trên máy tính 570VN Plus

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ý kiến của bạn