Cách tính phần nguyên Int và Intg trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Chủ nhật, 29/10/2017, 17:13 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter
Với cách tính phần nguyên Int và Intg sẽ giúp ta lấy được phần nguyên của số thập phân trực tiếp trên máy

Ví dụ 1: Tính phần nguyên bằng Int

\dpi{80} \fn_jvn Int(3,5)=3

Cách ấn máy 

\dpi{80} \fn_jvn (Int)

\dpi{80} \fn_jvn Int(-3,5)=-3

Cách ấn máy

\dpi{80} \fn_jvn (Int)

Ví dụ 2: Tính phần nguyên bằng Intg

\dpi{80} \fn_jvn Intg(3,5)=3

Cách ấn máy

\dpi{80} \fn_jvn (Intg)

\dpi{80} \fn_jvn Intg(-3,5)=-4

\dpi{80} \fn_jvn (Intg)

Ý kiến của bạn