Máy Casio fx-570MS:Giải phương trình (đề Quốc gia MTCT 2010)

Thứ ba, 24/07/2012, 13:07 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Giải phương trình  8x-7×2x+6=0

(Trích đề thi Quốc gia giải toán trên MTCT 2010, BT THPT)

Giải bằng máy tính Casio fx-570ES

Đặt  t=2x, t>0  thì phương trình trở thành phương trình  t3-7t+6=0

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO FX-570MS”

Ý kiến của bạn