Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố trong cách biểu diễn logarit

Đề

Cho $m = \log _2 3$ và $n = \log _2 5$

Tính $\log _2 \sqrt[6]{{360}}$  theo m, n

Gải trên máy tính 570VN Plus  

Máy tính Casio fx570vn plus giải quyết một việc bàn cãi lớn

Gần đây trên nhiều diễn đàn xuất hiện cuộc bàn cãi lớn về kết quả của bài toán \dpi{100} \fn_jvn \small 6\div 2\left ( 2+1 \right ). Kết quả lả 9 hay là 1

Và có người còn đề nghị đi hỏi đến Giáo Sư Ngô Bảo Châu hay Tiến Sĩ Lê Thống Nhất 

Chức năng của Fix,Sci,Norm trên máy tính Casio fx 570VN PLUS

Đây là cách hướng dẫn các chức năng của Fix, Sci,Norm của máy tính Casio fx 570VN PLUS 

Tính thống kê, giá trị trung bình bằng máy tính Casio fx570vn plus

Để đưa dữ liệu vào biến đơn x={1,2,2,3,3,3,4,4,5}, dùng trong cột FRQ để xát định số lặp cho từng khoản mục \small \dpi{80} \fn_jvn (x_n; freqn)=(1;1,2;2,3;3,4;2,5;1). Và tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn không gian mẫu. 

Hướng dẫn nhân hai ma trận với nhau bằng máy tính Casio fx570VN PLUS

ính ma trận A nhân với ma trận B

\small \dpi{80} \fn_jvn A=\begin{vmatrix} 1 & 2\\ 4& 0 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}   và ma trận \small \dpi{80} \fn_jvn B=\begin{vmatrix} -1& 0 &3 \\ 2& -4 & 1 \end{vmatrix} 

Cách tính phần nguyên Int và Intg trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Với cách tính phần nguyên Int và Intg sẽ giúp ta lấy được phần nguyên của số thập phân trực tiếp trên máy 

Hướng dẫn tính Ước Chung Lớn Nhất Và Bội Chung Nhỏ Nhất trên máy Casio fx570VN PLUS

GCD xác định ước chung lớn nhất của hai giá trị

Ví dụ : Xác định ước chung lớn nhất của hai số 28 và 35 

Hướng dẫn phép tính tích dãy số trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Xác định tích số của \dpi{80} \fn_jvn \small f(x) vượt quá miền đã cho công thức tính là:

\dpi{80} \fn_jvn \small \prod_{x=a}^{b}(f(x))=f(a)\times f(a+1)\times f(a+2)\times ...\times f(b) Cú pháp hiển thị tự nhiên là:

\dpi{80} \fn_jvn \small \prod_{x=a}^{b}(f(x)) trong cú pháp đưa vào hiển thị tuyến tính là :\dpi{80} \fn_jvn \small \prod (f(x),a,b) .Với a,b là hai số nằm trong miền \dpi{80} \fn_jvn \small -1\times 10^{10}< a\leq b< 1\times 10^{10}