Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Hướng dẫn sử dụng

Tính toán với số học, phân số, % và độ, phút, giây trên Casio fx500ES

TÍNH TOÁN CƠ BẢN

Phần này sẽ trình bày tính toán với số học, phân số, phần trăm và độ, phút, giây. 

Mode tính toán và cài đặt máy tính Casio Fx500ES

Mode tính toán, cách chọn mode, cài đặt máy tính Casio Fx 500 ES 

Sử dụng bộ nhớ phép tính và xem lại trên Máy tính Caió FX 500 ES

Bộ nhớ phép tính ghi mỗi biểu thức tính mà bạn đã nhập vào và thực hiện, cả kết quả của nó. 

Hiển thị kết quả ở các dạng Pi và căn trên máy tính Casio fx-500ES

Hướng dẫn sử dụng máy FX500ES: Hiển thị kết quả ở các dạng \small \dpi{100} \fn_jvn \pi\small \dpi{100} \fn_jvn \sqrt{x} 

Sử dụng bộ nhớ phép tính trong máy tính Casio FX 500 ES

Sử dụng bộ nhớ phép tính trong máy tính Casio FX 500 ES 

Tính liên tiếp hai phép tính trogn máy tính Casio fx 500MS

Bạn có thể dùng dấu hai chấm (:) để nối 2 hay nhiều biểu thức và thực hiện từng phần từ trái qua phải khi bạn ấn = 

Phạm vi nhập trên Máy tính casio FX500MS

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật (P3), Phạm vi nhập Máy casio FX500MS: Phạm vi nhập

Số tính toán bên trong 12

Độ chính xác ± 1 ở chữ số thứ tự 10 

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật (P2) Máy tính Fx500MS

Nhóm phép tính

Máy tính Casio Fx500MS sử dụng những vùng nhớ gọi là "Nhóm" để nhận tạm thời các giá trị (nhóm số) và các lệnh (nhóm lệnh) theo thứ tự tính toán. Có 10 mức nhóm số và 24 mức nhóm lệnh.

Thông báo lỗi về nhóm (Stack ERROR) hiện lên khi ta thực hiện phép tính vượt quá khả năng này.