Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho đơn hàng máy tính Casio có trị giá từ 350.000 VNĐ )
Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, P.6, Q.6, TP.HCM

Máy tính Casio fx-500MS

Giải phương trình (EQN) Máy FX-500ES: Phụ lục <#068->#070>

Cách ấn phím giải phương trình EQN  trên máy tính Casio fx 500 MS 

Tính liên tiếp hai phép tính trogn máy tính Casio fx 500MS

Bạn có thể dùng dấu hai chấm (:) để nối 2 hay nhiều biểu thức và thực hiện từng phần từ trái qua phải khi bạn ấn = 

Phạm vi nhập trên Máy tính casio FX500MS

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật (P3), Phạm vi nhập Máy casio FX500MS: Phạm vi nhập

Số tính toán bên trong 12

Độ chính xác ± 1 ở chữ số thứ tự 10 

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật (P2) Máy tính Fx500MS

Nhóm phép tính

Máy tính Casio Fx500MS sử dụng những vùng nhớ gọi là "Nhóm" để nhận tạm thời các giá trị (nhóm số) và các lệnh (nhóm lệnh) theo thứ tự tính toán. Có 10 mức nhóm số và 24 mức nhóm lệnh.

Thông báo lỗi về nhóm (Stack ERROR) hiện lên khi ta thực hiện phép tính vượt quá khả năng này. 

Một số lưu ý về thông tin kỹ thuật trên máy casio fx 500 ms (P1)

Máy casio fx 500 ms Khi có vấn đề

Nếu kết quả phép tính bất thường hoặc có thông báo lỗi, hãy thực hiện các bước sau 

Thống kê hồi quy,Hồi quy tuyến tính trên Máy tính Casio FX 500MS

Hồi quy tuyến tính y = A + Bx

Ví dụ: Áp suất theo nhiệt độ trong bảng sau: 

Thống kê hồi quy trên Máy tính Casio Fx500MS: (Phần 2)

Các phép toán hồi quy trên máy tính Casio fx 500MS ta chỉ cần ấn phím theo bảng dưói đây: 

Thống kê hồi quy máy tính Casio FX500MS (p1)

Giải  các bài toán về thống kê truy hồi , cách gọi hàm và nhập dữ liệu vào máy tính Casio Fx 500ms... 

Hệ phương trình, Hệ PT bậc nhất trên máy tính Casio FX 500MS

Hệ phương trình bậc nhất

Phải đưa về dạng sau:

Hệ phương trình bậc I hai ẩn:      a1 x + b1 y = c1

                                                          a2x + b2y = c2

Hệ phương trình bậc I ba ẩn:        a1 x + b1 y + c1 z = d1

                                                             a2 x + b2 y + c2 z = d2

                                                             a3 x + b3 y + c3 z = d3