Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Máy Casio fx-570MS:Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau:

a. \small \dpi{80} \fn_jvn \int_{4}^{5}(x^2+\frac{1}{x})^2dx

b. \small \dpi{80} \fn_jvn \int_{-1}^{1}\frac{2x}{x^2+1}dx 

Máy Casio fx-570MS:Tính gần đúng thể tích khối tròn xoay

Tính gần đúng thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay quanh trục hoành hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

y=sinxcosx,y=0,x=0,\small \dpi{80} \fn_jvn x= \frac{\pi}{2} 

 

 

Máy Casio fx-570MS:Tính các tích phân sau

Tính các tích phân sau:

a. \small \dpi{80} \fn_jvn \int_{0}^{-1}x^3(1+x)dx

b.\small \dpi{80} \fn_jvn \int_{1}^{4}(\sqrt{x}-1)^2dx 

Máy Casio fx-570MS:Tìm giới hạn

Tìm giới hạn sau:  \small \dpi{80} \fn_jvn lim_{x\rightarrow 0}\frac{e^{3x-1}}{x}