Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

máy Casio fx-570MS:Giải phương trình

Giải phương trình:

x1+23+14+56  +6=x3+45+27+49 

máy Casio fx-570MS:Xác định m và n để hai đường thẳng cắt nhau tại điểm cho trước P

Xác định m và n để hai đường thẳng mx-(n+1)y-1=0 và nx+2my+2=0 cắt nhau tại điểm cho trước P(-1;3). 

máy Casio fx-570MS:Tìm số có bốn chữ số abcd

Tìm số có bốn chữ số abcd¯ biết rằng số 2155abcd9¯ là số chính phương 

máy Casio fx-570MS:Bài toán tìm nghiệm trong đề thi HSG Đồng Nai 1998

Tìm một nghiệm gần đúng của phương trình: x-x7-2 =0. 

Tìm tọa độ nguyên dương bằng máy tính Casio fx 570MS

Trích đề thi học sinh gỏi máy tính Casio tỉnh Cần Thơ năm 2011

Tìm các điểm có tọa độ nguyên dương trên mặt phẳng thỏa: 2x+5y=200 

máy Casio fx-570MS:Bài toán tìm số trong đề thi HSG Bắc Giang

Lũy thừa bậc năm của 1 số gồm các chữ số 1, 2, 3, 3, 7, 9. Tìm số đó. 

máy Casio fx-570MS:Bài toán tìm số trong đề thi Phú Thọ 2003

Biết số có dạng N = 1235679x4y¯  chia hết cho 24. Tìm tất cả các số N ( giá trị của các chữ số x và y) 

Máy Casio fx-570MS:Bài toán tìm số trong đề thi HSG Phú Thọ, 2005

Tìm các số có hai chữ số a1a2¯ sao cho a1a2¯ = (a1+a2)2 . 

Máy Casio fx-570MS:Bài toán tìm số trong đề thi HSGMT Thanh Hóa, 2007

Tìm các số tự nhiên x1, x2,..., x8 thỏa mãn :  

x1x2x3x4x5x6x7x8¯ = (x6x8)¯4 

Máy Casio fx-570MS:Bài 1 đề thi HSGMT TPHCM 2006

Tim số nhỏ nhất có 10 chữ số biết rằng số đó khi chia cho 17 dư 2 và khi chia cho 29 thì dư 5