Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
(Từ 20/08/15-30/09/15 Bitex có CTKM online - Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Toán Casio

Bài giải bài 2 câu 2 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Khánh Hoà năm học 2014-2015

Đề

Giải phương trình: $2\left( {2x - 1} \right) - 3\sqrt {5x - 6} = \sqrt {3x - 8} $

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải bài 2 câu 1 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Khánh Hoà năm học 2014-2015

Đề

Cho hệ phương trình: \left\{ \begin{array}{l} ax - y = - b\\ x - by = - a \end{array} \right.Tìm a và b biết hệ phương trình đã cho có nghiệm (x;y)=(2;3).

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 9 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 9 đội bóng tham dự, trong  đó có 6 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng  A,  B,  C;mỗi bảng có 3 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau.

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 8 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng $\left( P \right):x + y + z - 3 = 0$  và đường thẳng d:\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y + 1}}{{ - 2}} = \frac{z}{{ - 1}}. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và  ; d tìm tọa độ điểm  A thuộc  d sao cho khoảng cách từ A đến (P) bằng $2\sqrt 3 $

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Tính tích phân I = \int\limits_1^6 {\frac{{\sqrt {x + 3} + 1}}{{x + 2}}} dx

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 3 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Giải phương ${\log _4}{x^2} + {\log _{ & 2}}\left( {2x - 1} \right) = {\log _2}\left( {4x + 3} \right).$

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 2 a ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Giải phương trình cos3x + \cos x = 2\sqrt 3 cos2x\sin x.

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải bài 2 câu 3 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Đề

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một ca nô chạy xuôi dòng từ sông từ A đến B rồi chạy ngược dòng từ B về A hết tất cả 7 giờ 30 phút. Tính vận tốc thực của ca nô biết quãng đường sông AB dài 54 km và vận tốc dòng nước là 3km/h.

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải bài 2 câu 2 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Đề

  Cho phương trình ${x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 2m - 4 = 0\,\,(1)$ (m là tham số)

a)     (0,5 điểm) Giải phương trình (1) khi m=2

b)    (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = x_1^2 + x_2^2$ với {x_1};{x_2} là nghiệm của phương trình (1) 

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải bài 1 câu 2 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Đề

Lập phương trình đường thẳng bậc nhất (d) biết (d) đi qua các điểm A\left( { - 5;2005} \right) và B\left( {2;2019} \right) trên mặt phẳng tọa độ Oxy

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus