Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Toán Casio

Bài giải bài 2 câu 2 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Khánh Hoà năm học 2014-2015

Đề

Giải phương trình: $2\left( {2x - 1} \right) - 3\sqrt {5x - 6} = \sqrt {3x - 8} $

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải bài 2 câu 1 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Khánh Hoà năm học 2014-2015

Đề

Cho hệ phương trình: \left\{ \begin{array}{l} ax - y = - b\\ x - by = - a \end{array} \right.Tìm a và b biết hệ phương trình đã cho có nghiệm (x;y)=(2;3).

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Khánh Hòa năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 9 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 9 đội bóng tham dự, trong  đó có 6 đội nước ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng  A,  B,  C;mỗi bảng có 3 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau.

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 8 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng $\left( P \right):x + y + z - 3 = 0$  và đường thẳng d:\frac{{x - 2}}{1} = \frac{{y + 1}}{{ - 2}} = \frac{z}{{ - 1}}. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và  ; d tìm tọa độ điểm  A thuộc  d sao cho khoảng cách từ A đến (P) bằng $2\sqrt 3 $

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 5 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Tính tích phân I = \int\limits_1^6 {\frac{{\sqrt {x + 3} + 1}}{{x + 2}}} dx

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 3 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Giải phương ${\log _4}{x^2} + {\log _{ & 2}}\left( {2x - 1} \right) = {\log _2}\left( {4x + 3} \right).$

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải câu 2 a ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Đề

Giải phương trình cos3x + \cos x = 2\sqrt 3 cos2x\sin x.

Trích ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 –LẦN 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải bài 2 câu 3 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Đề

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một ca nô chạy xuôi dòng từ sông từ A đến B rồi chạy ngược dòng từ B về A hết tất cả 7 giờ 30 phút. Tính vận tốc thực của ca nô biết quãng đường sông AB dài 54 km và vận tốc dòng nước là 3km/h.

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải bài 2 câu 2 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Đề

  Cho phương trình ${x^2} - 2\left( {m - 1} \right)x + 2m - 4 = 0\,\,(1)$ (m là tham số)

a)     (0,5 điểm) Giải phương trình (1) khi m=2

b)    (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của $P = x_1^2 + x_2^2$ với {x_1};{x_2} là nghiệm của phương trình (1) 

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus 

Bài giải bài 1 câu 2 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Đề

Lập phương trình đường thẳng bậc nhất (d) biết (d) đi qua các điểm A\left( { - 5;2005} \right) và B\left( {2;2019} \right) trên mặt phẳng tọa độ Oxy

Trích đề thi KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT  môn Toán tỉnh Hải Phòng năm học 2014-2015

Giải trên máy tính casio fx-570VN Plus