Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Bài giải bài 1 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh Tiền Giang môn toán lớp 9 năm 2011

Đề 

 

Cho $a = \sqrt {4 + \sqrt 8 } .\sqrt {2 + \sqrt {2 + \sqrt 2 } } .\sqrt {2 - \sqrt {2 + \sqrt 2 } } $ và b = \frac{{3\sqrt 8 - 2\sqrt {12} + \sqrt {20} }}{{3\sqrt {18} - 2\sqrt {27} + \sqrt {45} }}

Tính giá trị M = \frac{{1 + ab}}{{a + b}}.\frac{{1 - ab}}{{a - b}}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Tiền Giang năm 2011

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 9 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Tính thể tích khối tứ diện ABCD biết: $AB = BC = CD = BD = AC = 2;\,AD = \sqrt 2 $

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 8 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Giải hệ phương trình:

\left\{ \begin{array}{l} {2^{x + 1}} + {\log _2}{y^4} + 4\cos z = 1\\ {2^{x - 1}} + {\log _2}\sqrt y + 2\cos z = 2\\ {2^x} + {\log _3}y + 8\cos z = 5 \end{array} \right.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 6 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn bán kính R=2013.

Tìm giá trị lớn nhất của đường cao hB kẻ từ B của tam giác ABC

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 5 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Tính gần đúng các nghiệm của phương trình

\left| {2x^2 + 4x} \right| = \sqrt {\frac{{x + 3}}{2}}

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 8 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Giải hệ phương trình:

\left\{ \begin{array}{l} 2^{x + 1} + \log _2 y^4 + 4\cos z = 1 \\ 2^{x - 1} + \log _2 \sqrt y + 2\cos z = 2 \\ 2^x + \log _3 y + 8\cos z = 5 \\ \end{array} \right.

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 6 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

 

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp trong đường tròn bán kính $R = 2013$.

Tìm giá trị lớn nhất của đường cao h_B kẻ từ B của tam giác ABC

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 4 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Cho dãy số \left( {u_n } \right) có các số hạng như sau

\frac{1}{3};\,\frac{1}{6};\,\frac{1}{{10}};\,\frac{1}{{15}};\,\frac{1}{{21}};\,\frac{1}{{28}};...

a)   Tìm số hạng thứ 10 và số hạng thứ 30 của dãy.

b)   Tính tổng 30 số hạng đầu tiên của dãy

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 3 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Tìm nghiệm gần đúng độ ( độ, phút, giây) của phương trình: 6\sqrt 2 \sin (x + 45^0 ) - 5\sin 2x - 4 = 0

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Bài giải bài 2 đề thi giải toán trên máy tính cầm tay Tỉnh An Giang môn toán lớp 12 năm 2013

Đề 

Một chất phóng xạ theo thời gian sẽ bị phân hủy tự nhiên. Công thức tính khối lượng chất phóng xạ Cacbon {}^{14}C còn lại sau thời gian t năm là m(t) = m_0 e^{ - 1,21.10^{ - 4} .t} với m_0 là khối lượng cacbon lúc ban đầu. người ta tìm trong một mẫu đồ cổ có một lượng Cacbon và xác định được nó đã mất đi 15% lượng Cacbon ban đầu của nó. Hỏi mẫu đồ cổ đó có tuổi khoảng bao nhiêu năm?

Trích đề thi giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh An Giang năm 2013

Giải trên máy tính 570VN Plus