Thống kê, Hồi quy (SD - REG) trên máy tính Casio fx 570MS

Thứ năm, 02/08/2012, 15:07 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

các phép toán về Thống kê - Hồi quy (SD - REG) trên máy tính Casio fx 570MS, chú ý khi nhập, xóa, thêm ... dữ liệu.

Ý kiến của bạn