Giải toán trên máy tính Casio fx 570ES PLUS

Thứ ba, 18/09/2012, 15:38 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Bài toán tìm bội nhỏ nhất trên máy tính casio fx 570ES PLUS và số nguyên dương trên máy tính casio fx 570ES PLUS

Ví dụ bài toán tìm bội nhỏ nhất của 45, chia cho 41 dư 10( chỉ thực hiện trên máy)

Bài giải trên máy tính fx 570ES PLUS

Ta thực hiện trên máy 570ES PLUS

Ghi vào màn hình                          A= A+1:\frac{45A-10}{41}

Khi nhập xong biểu thức ta ấn CALC nhập A0 rồi ấn phím

Thì ta thấy trên màn hình xuất hiện A=A+1 có kết quả là 1( do A=0+1=1)

Ta ấn tiếp phím thì ta thấy \frac{45A-10}{41}  có kết quả là \frac{35}{41} (\frac{45\times 1-10}{41}=\frac{35}{41} )

Ta lại ấn ta có A=2 có kết quả là \frac{80}{41}

Ta ấn nhiều lần như vậy đến khi A=23 thì ta có kết quả là 25. Ta dừng lại chổ kết quả này vì biểu thức \frac{45A-10}{41} cho ra giá trị nguyên. Đúng với điều kiện ban đầu của đề bài.

Ta lấy  A= 23 thế vào 45A thì ta được kết quả la 1035

vậy số cần tìm là 1035

Ý kiến của bạn