Tìm UCLN và BCNN của ba số trên máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ năm, 01/11/2012, 15:18 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Tìm UCLN và BCNN của \small \dpi{80} \fn_jvn 370368; 11514 và  \small \dpi{80} \fn_jvn 2

Trích đề thi gỏi toán nhanh trên máy tính 2012-2013 Q10 TPHCM

Bài Làm giải bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Tìm UCLN và BCNN của \small \dpi{80} \fn_jvn 370368; 11514 và  \small \dpi{80} \fn_jvn 2

Ta tìm UCLN và BCNN của 37036811514

Do 370368 và 11514 không đơn giản được nên ta tìm bằng cách sau

Ta ghi vào máy \small \dpi{80} \fn_jvn A=\left | A-B \right |:B=\left | B-A \right| rồi ta ấn CALC

Nhập A= 370368

         B = 11514

và ấn đến khi máy trả về 0 ấn 1 lần nữa thì máy trả về UCLN là 6

Cách ấn máy AABBBA

Ta có UCLN của 370368115146

\dpi{80} \fn_jvn BCNN=\frac{370368\times 11514}{6 }=710736192

Tìm UCLN,BCNN  3703682

\dpi{80} \fn_jvn \frac{370368}{2}=185184

\dpi{80} \fn_jvn UCLN =370368\div 185184=2

\dpi{80} \fn_jvn BCNN =370368

Tìm UCLN,BCNN  11514 và 2

\dpi{80} \fn_jvn \frac{11514}{2}=5757

\dpi{80} \fn_jvn UCLN =11514\div 5757=2

BCNN =11514

UCLN và BCNN của 370368; 11514 và 2 là

UCLN  = 2 , BCNN=710736192

Ý kiến của bạn