Giải phương trình logarit với lệnh Solve trên máy tính Casio fx570VN PLUS

Thứ năm, 01/11/2012, 22:48 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Giải phương trình logarit bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

\small \dpi{80} \fn_jvn log_{2}{x}-log_{4}{x-3}= 2

Giải phương trình logarit bằng máy tính Casio fx570VN PLUS

 \small \dpi{80} \fn_jvn log_{2}{x}-log_{4}{x-3}= 2

  Ghi vào màn hình 

\fn_jvn \small log_{2}{x}-log_{4}{x-3}= 2

Ấn SHIFT  SOLVE và nhập \fn_jvn \small x=5 rồi ấn \fn_jvn \small = ta được kết quả\fn_jvn \small x=1024

 

Nhập x bằng các giá trị thích hợp khác nữa ta cũng được kết quả như trên.

Ý kiến của bạn