Hệ PT bậc nhất 3 ẩn bằng máy tính casio fx 570ES PLUS

Thứ năm, 01/11/2012, 23:37 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Đây là hệ phương trình tương đối rắc rối khi các bạn học sinh THPT gặp phải .Nếu không có chiếc máy tính hoặc phương pháp tốt để  giải phương trình này thì ta rất mất nhiều thời gian để giải quyết . Với máy CASIO fx570ES PLUS sẽ giúp ta rất nhiều khi giải vấn đề này. Sau đây là cách giải trên máy tính CASIO fx 570ES PLUS

 

Hệ phương trình ba ẩn máy có  dạng: \left\{\begin{matrix} a_{1}x+b_{1}y+c_{1}z=d_{1}& & \\ a_{2}x+b_{2}y+c_{2}z=d_{2}& & \\ a_{3}x+b_{3}y+c_{3}z=d_{3}& & \end{matrix}\right.

 

Giải hệ phương trình dạng này trên máy tính FX 570MS PLUS

Ta ấn vào mode mà hình máy sẽ hiện ra các các dòng

               :COMP                   :CMPLX

               :STAT                     :BASE-N

               :EQN                      :MATRIX

               TABLE                    :VECTOR

Ta ấn phím  chọn  rồi nhập phương trình

Ví dụ: giải hệ \left\{\begin{matrix} 2x+4y+c=-5 & & \\ 10x+4y+c=-29 & & \\ 2x-6y+c=-10 & & \end{matrix}\right.

Ta nhập: 2(nhập a_{1}=2);4(nhập b_{1}=4);1(nhập c_{1}=1);-5(d_{1}=-5)

            10(nhập a_{2}=10);4(nhập b_{2}=4);1(nhập c_{2}=1);-29(nhậpd_{2}= -29)

              2(nhập a_{3}=2);-6(nhập b_{3}=-6);1(nhập c_{3}=1);-10(nhập d_{3}= - 10)

Ta giải được kết quả \left\{\begin{matrix} x=-3 & & \\ y=\frac{1}{2} & & \\ c=-1 & & \end{matrix}\right.

Với hệ vô nghiệm hay vô số nghiệm máy sẽ báo Math Error

Ý kiến của bạn