Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Hướng dẫn nhân hai ma trận với nhau bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ năm, 27/12/2012, 06:51 GMT+7

Tính ma trận A nhân với ma trận B

\small \dpi{80} \fn_jvn A=\begin{vmatrix} 1 & 2\\ 4& 0 \\ -2 & 5 \end{vmatrix}   và ma trận \small \dpi{80} \fn_jvn B=\begin{vmatrix} -1& 0 &3 \\ 2& -4 & 1 \end{vmatrix}

Vào chương trình ma trậ, ấn :

Nhập ma trận A 

(Matrix)(Dim)(MatA)(\small \dpi{80} \fn_jvn 3\times 2:   3dòng, 2 cột)

Nhập các phần tử A

 

Nhập ma trận B

(Matrix)(Dim)(MatB)(\small \dpi{80} \fn_jvn 2\times 3 :  2dòng, 3cột)

Nhập các phần tử B

Tính A  ma trận A nhân với B

(Matrix)(MatA)(Matrix)(MatB)

Ta được kết quả ma trận \small \dpi{80} \fn_jvn A \times B =\begin{vmatrix} 3 &-8 &5 \\ - 4&0 &12 \\ 12&-20 &-1 \end{vmatrix}

 Báo lỗi xuất hiện khi \small \dpi{80} \fn_jvn +,-  hai ma trận không cùng Dim( số dòng, cột) hay nhân 2 ma trận mà có số dòng, cột không tương thích với nhau

 

             

               


Người viết : sangnguyen