Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia trên máy tính Casio 2013

Thứ hai, 25/03/2013, 06:55 GMT+7

Lập qui trình bấm phím và tính giá trị của mỗi biểu thức sau ( ghi đầy đủ các chữ số hiện trên máy tính):

1) \dpi{80} \fn_jvn P=\sqrt[2013]{2012+\sqrt[2012]{2011+\sqrt[2011]{2010+\sqrt[2010]{2009+...+\sqrt[1993]{1992+\sqrt[1992]{1991+\sqrt[1991]{1990}}}}}}}

2) \dpi{80} \fn_jvn Q=\sqrt[2013]{2012\sqrt[2012]{2011\sqrt[2011]{2010\sqrt[2010]{2009...\sqrt[1993]{1992\sqrt[1992]{1991\sqrt[1991]{1990}}}}}}}

Trích kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio 23/03/2013

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

1) Ta ghi vào màn hình máy tính như sau :

\dpi{80} \fn_jvn A=A+1:B=\sqrt[A+1]{A+B}

Sau ghi vào màn hình xong ta ấn CALC

Nhập A = 1989

Nhập B=0

Và ấn phím " = " đến khi nào A=A+1 có kết quả là 2012 thì ta đọc kết quả của B= 1,003786277

Vậy ta có kết quả P= 1,003786277

2) Ta ghi vào màn hình máy tính như sau :

\dpi{80} \fn_jvn A=A+1:B=\sqrt[A+1]{AB}

Sau ghi vào màn hình xong ta ấn CALC

Nhập A = 1989

Nhập B=1

Và ấn phím " = " đến khi nào A=A+1 có kết quả là 2012 thì ta đọc kết quả của B=1003787915


Người viết : sangnguyen