Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia trên máy tính Casio 2013

Thứ hai, 25/03/2013, 13:55 GMT+7

Lập qui trình bấm phím và tính giá trị của mỗi biểu thức sau ( ghi đầy đủ các chữ số hiện trên máy tính):

1) \dpi{80} \fn_jvn P=\sqrt[2013]{2012+\sqrt[2012]{2011+\sqrt[2011]{2010+\sqrt[2010]{2009+...+\sqrt[1993]{1992+\sqrt[1992]{1991+\sqrt[1991]{1990}}}}}}}

2) \dpi{80} \fn_jvn Q=\sqrt[2013]{2012\sqrt[2012]{2011\sqrt[2011]{2010\sqrt[2010]{2009...\sqrt[1993]{1992\sqrt[1992]{1991\sqrt[1991]{1990}}}}}}}

Trích kì thi học sinh giỏi trên máy tính Casio 23/03/2013

Bài làm

Giải trên máy tính Casio fx570ES PLUS

1) Ta ghi vào màn hình máy tính như sau :

\dpi{80} \fn_jvn A=A+1:B=\sqrt[A+1]{A+B}

Sau ghi vào màn hình xong ta ấn CALC

Nhập A = 1989

Nhập B=0

Và ấn phím " = " đến khi nào A=A+1 có kết quả là 2012 thì ta đọc kết quả của B= 1,003786277

Vậy ta có kết quả P= 1,003786277

2) Ta ghi vào màn hình máy tính như sau :

\dpi{80} \fn_jvn A=A+1:B=\sqrt[A+1]{AB}

Sau ghi vào màn hình xong ta ấn CALC

Nhập A = 1989

Nhập B=1

Và ấn phím " = " đến khi nào A=A+1 có kết quả là 2012 thì ta đọc kết quả của B=1003787915


Người viết : sangnguyen