Xét dấu tam thức bậc hai bằng máy tính Casio fx570vn plus

Thứ sáu, 30/08/2013, 09:39 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Giải các bất phương trình sau:

a) \dpi{80} \fn_jvn \small x^{2}-2x+3> 0

b) \dpi{80} \fn_jvn \small 6x^{2}-x-2\geq 0

Giải trên máy tính Casio fx570vn plus

Chuyển máy về chương trình giải bất phương trình

a) Nhập các hệ số của bất phương trình:

Máy báo All Real Numbers => Bất phương trình đúng với mọi x

b ) \dpi{80} \fn_jvn \small 6x^{2}-x-2\geq 0\Leftrightarrow x\leq -\frac{1}{2} hoặc \dpi{80} \fn_jvn \small x\geq \frac{2}{3}

 

Ý kiến của bạn