Tính xác suất bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ năm, 28/06/2012, 17:40 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Bố của An đề nghị thưởng cho An 90 000 đồng để mua một vật kỉ niệm nào đó, nếu An được điểm giỏi ở cả bốn môn học: Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng Việt (việc đạt được điểm giỏi ở các môn là độc lập). Mẹ của An đề nghị với mỗi môn nói trên, môn nào được điểm giỏi thì thưởng 10 nghìn.

Xác suất đạt điểm giỏi của An đối với 4 môn trên tương ứng là: 0,9 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,6. Giả thiết rằng, kết quả học tập các môn học của An là độc lập với nhau

a) Tính số tiền thưởng trung bình của An nếu theo phương án của bố.

b) Tính số tiền thưởng trung bình của An nếu theo phương án của mẹ.

(Trích bài 2.53/trang 69, Sách BT ĐSGT 11 NC, Nguyễn Huy Đoan (cb) - Nguyễn Xuân Liêm - Nguyễn Khắc Minh - Đoàn Quỳnh - Ngô Xuân Sơn - Đặng Hùng Thắng - Lưu Xuân Tình, NXBGD)

Giải bằng máy tính Casio fx-570ES PLUS

a) Xác suất để An đạt điểm giỏi cả 4 môn thi là p = 0,9. 0,7. 0,8. 0,6

Do đó, số tiền thưởng trung bình theo phương án của bố là 90 000p

Ghi vào màn hình: 90000 × 0.9 × 0.7 × 0.8 × 0.6

Ấn =

Kết quả: 27 216 đồng

b) Số tiền thưởng trung bình theo phương án của mẹ là:

0,9. 10 000 + 0,7. 10 000 + 0,8. 10 000 + 0,6. 10 000

= (0,9 + 0,7 + 0,8 + 0,6). 10 000

Ghi vào màn hình: (0.9 + 0.7 + 0.8 + 0.6) × 10000

Ấn =

Kết quả: 30 000 đồng.

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO FX-570MS”

Ý kiến của bạn